RÝCHLY KONTAKT

Pracujeme od pondelka do piatku ,
od 8:00 do 16:30.
Mimo tieto časy nám môžete napísať, alebo nás kontaktovať pomocou spätného volania (ikona vpravo dole).
Hovor je spoplatnený podľa tarifu Vášho operátora.

Napíšte nám
Rady a tipy

SKUTOČNÉ PRÍBEHY KLIENTOV
PRODUKTY
SPLÁTKOVÁ DOHODA

Splátková dohoda je dohodou medzi Vami a spoločnosťou KRUK, na základe ktorej sa Váš záväzok rozdelí do pravidelných splátok prispôsobených Vašej finančnej situácii prostredníctvom splátkového kalendára. S každou ďalšou splátkou tak budete o krok bližšie životu bez dlhov.

 

Hlavné výhody splátkovej dohody:

 • zmluvný úrok vo výške 0 %,
 • transparentnú dohodu bez dodatočných poplatkov a pokút - Váš záväzok sa už nebude pri riadnom splácaní ďalej navyšovať,
 • budete mať svoje financie pod kontrolou - budete vedieť, koľko a kedy splácať,
 • riadnym splácaním získate mimoriadnu zľavu pri predčasnom uhradení celej splátkovej dohody do 9 mesiacov od jej uzavretia - pre viac informácií kontaktujte, prosím, našich poradcov.

 

Vzor splátkovej dohody nájdete k stiahnutiu TU.

*Dovoľujeme si touto cestou uviesť, že v odôvodnených prípadoch (napr. vzhľadom k nízkej navrhovanej splátke vo vzťahu k výške vášho dlhu) nemusí veriteľ vašej žiadosti o splátky vyhovieť.

VEĽKÁ JEDNORAZOVÁ ZĽAVA

Za Vaše pravidelné a včasné platby Vám ponúkame až 30 % zľavy pri jednorazovom dohrazeniu Vašej splátkovej dohody.


Výhody:

 • Jednorazovo ušetríte.
 • Záväzku sa zbavíte raz a navždy.

Podmienky:

 • Zľavu je možné využiť kedykoľvek počas 6tich mesiacov od jej začiatku. Je však potrebné zotrvať v plnení uzavretej splátkové dohody.

Ako presne jednorazová zľava funguje, nájdete tu.

ŽIADOSTI O ODKLAD SPLATOK

Vážení klienti, s ohľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu Vám odporúčame v súvislosti s odkladom splátok využiť prostriedky diaľkovej komunikácie.

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne. Uvedené sa nevzťahuje na bezúročné splátkové dohody.  
 4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

žiadosť nalezente tu

UŽITOČNÉ NÁSTROJE
Majte svoje financie pod kontrolou. Zistite, za čo míňate a kde môžete každý mesiac ušetriť peniaze.
Míňate často za sladkosti, časopisy, alkohol alebo cigarety? Pozrite sa, koľko sa dá na týchto zdanlivo malých výdavkoch ušetriť.
Ak sa rozhodnete ušetriť väčšie množstvo peňazí, pomôže Vám, keď si cieľový obnos rozdelíte do menších čiastok, ktoré môžete sporiť na týždenné, alebo mesačnej báze.
Tvorba finančnej rezervy Vám pomôže najmä v komplikovaných životných situáciách. Aby ste zistili, aká výška finančnej rezervy je pre Vás postačujúca, musíte si ju spočítať.

Klienti

Späť hore