RÝCHLY KONTAKT

Pracujeme od pondelka do piatku ,
od 8:00 do 16:30.
Mimo tieto časy nám môžete napísať, alebo nás kontaktovať pomocou spätného volania.
Hovor je bezplatný.

Napíšte nám
Rady a tipy

SKUTOČNÉ PRÍBEHY KLIENTOV
ŽIADOSTI O ODKLAD SPLATOK

Vážení klienti, s ohľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu Vám odporúčame v súvislosti s odkladom splátok využiť prostriedky diaľkovej komunikácie.

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

  1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
  2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
  3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne. Uvedené sa nevzťahuje na bezúročné splátkové dohody.  
  4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
  5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

žiadosť nalezente tu

UŽITOČNÉ NÁSTROJE
Majte svoje financie pod kontrolou. Zistite, za čo míňate a kde môžete každý mesiac ušetriť peniaze.
Míňate často za sladkosti, časopisy, alkohol alebo cigarety? Pozrite sa, koľko sa dá na týchto zdanlivo malých výdavkoch ušetriť.
Ak sa rozhodnete ušetriť väčšie množstvo peňazí, pomôže Vám, keď si cieľový obnos rozdelíte do menších čiastok, ktoré môžete sporiť na týždenné, alebo mesačnej báze.
Tvorba finančnej rezervy Vám pomôže najmä v komplikovaných životných situáciách. Aby ste zistili, aká výška finančnej rezervy je pre Vás postačujúca, musíte si ju spočítať.

Klienti

Späť hore