O SPOLOČNOSTI KRUK ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O.

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá poskytuje služby správy a vymáhania pohľadávok na českom a slovenskom trhu, bola založená v roku 2011. V júni 2014 presunula svoje sídlo z Prahy do Hradca Králové, kde si vďaka tomu otvorila nové dvere k možnostiam rozvoja i ku kvalitným zamestnancom. V Českej republike a na Slovensku sa špecializuje na odkup portfólií nesplácaných pohľadávok. V spolupráci s partnermi uplatňuje moderné a neštandardné postupy a procesy.

Pri správe odkúpených pohľadávok sa uberá unikátnou cestou zmierlivej stratégie, ktorá:

 • Zachováva dôstojnosť klienta pri riešení dlhov.
 • Prináša rešpekt a pochopenie medzi spoločnosťou a klientom.
 • Zvyšuje spokojnosť klienta a zachováva dobré meno pôvodného veriteľa.

V roku 2015 spoločnosť spustila ako prvá inkasná agentúra televíznu kampaň venovanú problematike dlhov.

Spoločnosť KRUK sa aktívne venuje finančnému vzdelávaniu verejnosti. Každoročne organizuje podujatie Den bez dluhů (CZ) a Deň bez dlhov (SK), ktoré sa vždy uskutoční 15. novembra. V tento deň je po republike rozmiestnených niekoľko stánkov, v ktorých sa verejnosť môže poradiť a prediskutovať svoje finančné problémy.

Spoločnosť KRUK za toto podujatie získala v roku 2016 cenu Asociácie inkasných agentúr.

O SKUPINĚ KRUK

Spoločnosť KRUK S.A. bola založená v roku 1998 a poskytuje komplexné služby v oblasti prevencie a vymáhania pohľadávok. Od roku 2011 je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov (WSE) a na trhu Catalyst (trh dlhopisov WSE). KRUK S.A. je lídrom na poľskom trhu správy pohľadávok.

Skupina KRUK v súčasnosti pôsobí na niekoľkých európskych trhoch. Špecializované pobočky sa zaoberajú komplexným riadením pohľadávok v Poľsku, Rumunsku, Českej republike, na Slovensku, v Taliansku a Španielsku.

Kľúčovou oblasťou obchodnej činnosti skupiny je odkup spotrebiteľských pohľadávok a komplexný prístup v oblasti mandátnej správy.

Viac o skupine KRUK tu.

ŠTRUKTÚRA SKUPINY KRUK
Smiley face
ASOCIÁCIE

 

(Slovenská republika, od roku 2015)

ASINS je záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú profesionálne spoločnosti zaoberajúce sa správou a vymáhaním pohľadávok na Slovensku. Združenie si zakladá na dodržiavaní právnych predpisov i etických princípov v záujme zachovania dobrého mena jednotlivých spoločností i klientov. Asociácia bola založená v apríli 2010 a v súčasnosti združuje 8 medzinárodných inkasných spoločností na Slovensku.

 

(Česká republika, od roku 2014)

AIA je záujmovým združením právnických osôb. Členmi asociácie sú významné české spoločnosti, ktoré pôsobia v odbore štátnej správy a inkasa pohľadávok. Tieto spoločnosti prijali etický kódex a snažia sa zvýšiť dôveru verejnosti k jej činnosti. Asociácia je od roku 2006 členom Európskej federácie národných inkasných agentúr (FENCA).

MÍĽNIKY
 • 2018
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2011
 • 2010
 • 2008
 • 2007
 • 2005
 • 2003
 • 1998
 • _____.
 • Nákup insolvenčných portfólií v ČR
 • Založenie spoločností: Presco Investments S.a.r.l. a PRESCO Investment I NS FIZ
 • KRUK Česká a Slovenská republika spúšťa prvú televíznu kampaň venujúcu sa problematike dlhov; založenie spoločností KRUK Espaňa S.L., KRUK Italia S.r.l. a ItaCapital S.r.l.
 • Nové sídlo spoločnosti v Hradci Králové, rozšírenie na nemecký trh

 • Vznik KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
 • Prvá televízna kampaň zameraná na zadlžené osoby
 • Implementácia zmierlivej stratégie splátkových dohôd
 • Založenie Registra dlžníkov ERIF v Poľsku a vstup na rumunský trh
 • KRUK sa mení na akciovú spoločnosť a vstupuje do KPF (Konferencie finančných spoločností v Poľsku)
 • Prvá verzia informačného systému Delfin
 • Založenie spoločnosti KRUK SA

______________

MISIA A VÍZIA
Prosazujeme dodržování sociálních a právních norem, které jsou vyžadovány při splácení závazků, vždy projevujeme úctu lidem.
Veríme v snahu neustále zlepšovať efektivitu našich procesov. Nebojíme sa problémy pomenovať a hľadať najlepšie spôsoby, ako ich vyriešiť.
Späť hore