Akékoľvek informácie uvedené na stránkach KRUK Group sú uvedené iba pre informačné a vzdelávacie účely. Hore uvedené informácie nepredstavujú ponuku podľa ustanovenia občianského zákonníka.KRUK Group nenesie zodpovednosť za žiadne použitie informácií uvedených na svojích webových stránkach.

Akékoľvek autorské práva súvisiace s obsahom a grafickými materiálmi zverejnenými na webových stránkach KRUK Group sú výhradným majetkom  spoločností skupiny KRUK. Použitie grafického materiálu a textu obsiahnutého na podstránke Tlačového oddelenia pre zverejnenie vyššie uvedeného v médiach, je povolené.

Späť hore