Kvôli nefér zamestnávateľovi bezdomovcom

Pán Juraj (46 rokov) bol zamestnaný skoro desať rokov v menšej firme. Odbor, v ktorom pôsobil, bol pre neho koníčkom. Práca ho napĺňala, hoci jeho plat zostával už dlhší čas na rovnakej úrovni. Stále častejšie sa však mzda oneskorovala, prípadne mu ju zamestnávateľ vyplácal „po častiach“. Šéfovia to zdôvodňovali vyššími nákladmi, zlou situáciou s preplácaním faktúr a pod. Až neskôr zistil, že základnou príčinou problémov bol „zvýšený životný štandard“ majiteľov a s ním spojené výdavky.  

Nakoniec už Juraj nebol schopný pokryť ani základné výdavky na bývanie a bol nútene vysťahovaný. Na čas, keď žil na ulici, spomína nerád.

Táto skúsenosť mu však priniesla aj niečo pozitívne. Jasné rozhodnutie, že takto prežívať nechce a že sa musí za každú cenu dostať späť do „normálneho života“.

Postupne sa mu to darí. Má stálu prácu a oporu v šéfovi, ktorý ho na ceste do normálneho života podporuje. Uhradil svoj záväzok v spoločnosti KRUK, ktorá mu za jednorazovú platbu poskytla zaujímavú zľavu. Tento rok sa zúčastní na tlačovej konferencii usporiadanej pri príležitosti Dňa bez dlhov, aby mohol povedať ďalším ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii, že aj za ťažkých a zložitých finančných okolností sa dá nájsť riešenie

Späť hore