AKO POMÁHAME KLIENTOM?

V KRUKu pomáhame splácať dlhy. S každým klientom jednáme individuálne a riešime spôsob splatenia všetkých záväzkov. Každý klient spoločnosti KRUK, môže navrhnúť svoje najvhodnejšie podmienky splácania. Prispôsobíme sa vašim finančným možnostiam a pomôžeme vám dostať sa z dlhovej slučky.

VĎAKA ČOMU SME JEDINEČNÍ?
PROKLIENTSKÝ PRÍSTUP
Naši klienti, t. j. zadlžené osoby, sú pre nás najdôležitejší. Pristupujeme k nim s úctou a chápeme ich zložitú situáciu. Sme presvedčení, že vždy existuje cesta k dohode.
INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
Každý prípad posudzujeme individuálne. Poskytujeme poradenstvo, vysvetľujeme zložité otázky, spoločne analyzujeme finančnú situáciu a hľadáme najlepšie riešenie.
VZDELANIE A PORADENSTVO
Vytvorili sme množstvo materiálov a zaviedli niekoľko druhov osvetových riešení zameraných na prehĺbenie znalostí, ktoré majú Slováci v oblasti financií a dlhovej problematiky. Okrem iného sme aj iniciátorom Dňa bez dlhov, vzdelávacieho podujatia, ktoré každý rok pomáha ľuďom v zložitej finančnej situácii.
ČO O NÁS HOVORIA KLIENTI?

„Oceňujem, že KRUK je so mnou v spojení a že mi chcú pomôcť. Nie je problém dovolať sa operátorovi.”

„Ja som s KRUKOM veľmi spokojný a tá pani, ktorá ma má na starosti, je príjemná a úprimná. Prístup je ľudský a bez nátlaku.”

„Som spokojná so službami, ako napríklad to, že si prídu po platbu sami, pretože nemôžem dôjsť na poštu.”

„Terénny poradca, ktorý ku mne chodí, je zlatý človek. Skutočne ľudský, súcití s ostatnými a vždy mi zavolá vopred, než za mnou príde.”

„Oceňujem, že môžem poslať aj viac peňazí a že v KRUKU nenaskakujú žiadne úroky.”

„Páči sa mi správanie KRUKu a trpezlivosť. Keď mi peniaze nevyšli, tak som nedostal penále a dohodli sme sa.”

POSLANIE A VÍZIA
Presadzujeme dodržovanie sociálnych a právnych noriem, ktoré sú vyžadované při splácaní záväzkov, vždy prejavujeme úctu ľuďom.
Veríme v snahu neustále zlepšovať efektivitu našich procesov. Nebojíme sa problémy pomenovať a hľadať najlepšie spôsoby, ako ich vyriešiť.
HODNOTY

Vzájomný rešpekt je základom nášho podnikania. Správame sa ku každému tak, ako by sme chceli, aby sa on správal k nám.

Spoločne dokážeme viac. Budujeme partnerské vzťahy na základe jasných pravidiel. Nazývame veci pravým menom

Každý je zodpovedný za svoje rozhodnutia, konania alebo nečinnosť a ich dôsledky.

Neustále rastieme. Máme vnútornú potrebu pokroku, ktorá za žiadnych okolností nezmizne, aj keď dosiahneme to, čo sme si stanovili.

V jednoduchosti je krása. Zjednodušujeme naše procesy a eliminujeme plytvanie. Dodať funkčné riešenie je lepšie než čakať na perfektné.

AKO POMÁHAME - DEŇ BEZ DLHOV

Poslaním Dňa bez dlhov je upozorniť čo najviac spoluobčanov na nebezpečenstvo vplývajúce z nezvládnutého zadlženia, priviesť ich k zamysleniu nad prípadnými vlastnými dlhmi a k aktívnemu hľadaniu riešenia oddlženia. Súčasťou Dňa bez dlhov je bezplatné poradenstvo pre osoby v zložitej finančnej situácii a ďalšie aktivity, ktorých cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti verejnosti. Naším cieľom je vytvoriť 360´ sieť z organizácií (štátnych, neziskových, obchodných), ktoré prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblasti finančnej gramotnosti učia verejnosť aktívne pristupovať k vlastnej finančnej situácii, ukazujú, ako riešiť finančné problémy a ako nájsť cestu k životu bez dlhov. Veríme, že pomáhame konkrétnym ľuďom a prispievame tak k celkovému ozdraveniu spoločnosti.

Viac informácií nájdete na webe akcie Deň bez dlhov tu.

ASOCIÁCIE
Asociácia slovenských inkasných spoločností (asins) je záujmové združenie právnických osôb, združených za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok na Slovensku. Združenie vzniklo v apríli 2010 a združuje zatiaľ 8 medzinárodných inkasných spoločností.
Asociace inkasních agentur (AIA) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje významné spoločnosti pôsobiace v oblasti správy a inkasa pohľadávok v Českej republike. Tieto spoločnosti prijali etický kódex, a tým sa okrem iného zaväzujú k prísnemu dodržiavaniu zákonov, ochrane osobných údajov a rešpektovaniu osobnej nedotknuteľnosti dlžníkov, s cieľom postupovať vždy tak, aby stúpala dôvera verejnosti v činnosť inkasných agentúr. Od roku 2006 je AIA členom Európskej federácie národných asociácií inkasných agentúr (Fence, Federation of European National Collection Associations).
Späť hore