AKO POMÁHAME KLIENTOM?

V spoločnosti KRUK pomáhame splácať dlhy. Každý klient, ktorý má v skupine KRUK nejaké pohľadávky, môže navrhnúť svoje vlastné najvýhodnejšie podmienky splácania. Prispôsobujeme sa individuálne finančným možnostiam a pomáhame vám oslobodiť sa od dlhov. Hľadáme cesty, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa súdu či exekúcii. Za včasné splácanie ste odmeňovaní zľavami a inými benefitmi.

VĎAKA ČOMU SME JEDINEČNÍ?
Naši klienti, t. j. zadlžené osoby, sú pre nás najdôležitejší. Pristupujeme k nim s úctou a chápeme ich zložitú situáciu. Sme presvedčení, že vždy existuje cesta k dohode.
Sme ochotní rozdeliť dlh do splátok prispôsobených finančným možnostiam našich klientov. Preto môžu postupne, krok za krokom, dosiahnuť riešenie svojich finančných ťažkostí.
Každý prípad posudzujeme individuálne. Poskytujeme poradenstvo, vysvetľujeme zložité otázky, spoločne analyzujeme finančnú situáciu a hľadáme najlepšie riešenie.
Vytvorili sme množstvo materiálov a zaviedli niekoľko druhov osvetových riešení zameraných na prehĺbenie znalostí, ktoré majú Slováci v oblasti financií a dlhovej problematiky. Okrem iného sme aj iniciátorom Dňa bez dlhov, vzdelávacieho podujatia, ktoré každý rok pomáha ľuďom v zložitej finančnej situácii.
ČO O NÁS HOVORIA KLIENTI?

„Oceňujem, že KRUK je so mnou v spojení a že mi chcú pomôcť. Nie je problém dovolať sa operátorovi.”

„Ja som s KRUKOM veľmi spokojný a tá pani, ktorá ma má na starosti, je príjemná a úprimná. Prístup je ľudský a bez nátlaku.”

„Som spokojná so službami, ako napríklad to, že si prídu po platbu sami, pretože nemôžem dôjsť na poštu.”

„Terénny poradca, ktorý ku mne chodí, je zlatý človek. Skutočne ľudský, súcití s ostatnými a vždy mi zavolá vopred, než za mnou príde.”

„Oceňujem, že môžem poslať aj viac peňazí a že v KRUKU nenaskakujú žiadne úroky.”

„Páči sa mi správanie KRUKu a trpezlivosť. Keď mi peniaze nevyšli, tak som nedostal penále a dohodli sme sa.”

POSLANIE A VÍZIA
Našimi klientmi sú ľudia a spoločnosti potýkajúce sa so zadlžením. Budujeme s nimi pozitívny vzťah a pomáhame im získať späť ich finančnú dôveryhodnosť. Dodržujeme sociálne a právne normy týkajúce sa splácania dlhov.
Budovaním dlhodobých a partnerských vzťahov prekonávame očakávania našich klientov i obchodných partnerov. Naším cieľom je pomôcť klientom z dlhovej pasce a vzdelávať občanov Českej a Slovenskej republiky v oblasti finančnej gramotnosti.
HODNOTY
 • Ku klientom pristupujeme s dôstojnosťou.
 • Pomáhame im dostať sa z dlhovej pasce.
 • Staráme sa o bezpečnosť osobných údajov.
 • Nedávame prázdne sľuby.
 • Uplatňujeme jedinečný prístup podľa očakávania každého jednotlivého partnera.
 • Rešpektujeme všetkých našich konkurentov.
 • Zachovávame dôvernosť informácií.
 • Vyhýbame sa stretu záujmov.
 • Pracujeme na základe transparentných a spravodlivých pravidiel.
 • Budujeme dlhodobé a trvalé vzťahy.
 • Rešpektujeme názory našich zamestnancov.
 • Chránime dobré meno našej spoločnosti.
 • Podporujeme dobré vzťahy vnútri skupiny KRUK.
 • Pomáhame si navzájom.
 • Sme tolerantní.
 • Naše vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte a partnerstve.
 • Snažíme sa neustále zlepšovať svoje schopnosti.

Pri komunikácii s našimi akcionármi sa riadime hodnotami, ktorými sú:

 • pravda,
 • komplexnosť,
 • kontinuita,
 • rýchlosť,
 • zrozumiteľnosť.
AKO POMÁHAME - DEŇ BEZ DLHOV

Poslaním Dňa bez dlhov je upozorniť čo najviac spoluobčanov na nebezpečenstvo vplývajúce z nezvládnutého zadlženia, priviesť ich k zamysleniu nad prípadnými vlastnými dlhmi a k aktívnemu hľadaniu riešenia oddlženia. Súčasťou Dňa bez dlhov je bezplatné poradenstvo pre osoby v zložitej finančnej situácii a ďalšie aktivity, ktorých cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti verejnosti. Naším cieľom je vytvoriť 360´ sieť z organizácií (štátnych, neziskových, obchodných), ktoré prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblasti finančnej gramotnosti učia verejnosť aktívne pristupovať k vlastnej finančnej situácii, ukazujú, ako riešiť finančné problémy a ako nájsť cestu k životu bez dlhov. Veríme, že pomáhame konkrétnym ľuďom a prispievame tak k celkovému ozdraveniu spoločnosti.

Viac informácií nájdete na webe akcie Deň bez dlhov tu.

ASOCIÁCIE
Asociácia slovenských inkasných spoločností (asins) je záujmové združenie právnických osôb, združených za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok na Slovensku. Združenie vzniklo v apríli 2010 a združuje zatiaľ 8 medzinárodných inkasných spoločností.
Asociace inkasních agentur (AIA) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje významné spoločnosti pôsobiace v oblasti správy a inkasa pohľadávok v Českej republike. Tieto spoločnosti prijali etický kódex, a tým sa okrem iného zaväzujú k prísnemu dodržiavaniu zákonov, ochrane osobných údajov a rešpektovaniu osobnej nedotknuteľnosti dlžníkov, s cieľom postupovať vždy tak, aby stúpala dôvera verejnosti v činnosť inkasných agentúr. Od roku 2006 je AIA členom Európskej federácie národných asociácií inkasných agentúr (Fence, Federation of European National Collection Associations).
Späť hore