O NAŠICH ZAMESTNANCOV SA STARÁME

Svojich zamestnancov sú ceníme nad zlato. Preto sa o nich staráme tak, aby do práce chodili radi.

Snažíme sa vytvárať príjemné pracovné prostredie, ktorému vládne neformálna atmosféra. Prostredie, kde môžeme byť zhovorčiví, otvorení a vzájomne spolupracovať.  

Našim ľuďom poskytujeme priestor pre osobný i profesijný rozvoj. Vďaka tomu môžu pracovať na 100%, posúvať vlastné možnosti a kariérne ciele a po dobre odvedenej práci si užívať bezstarostný pocit voľna. 

PRÍLEŽITOSTI NA ROZVOJ

Naša stratégia je založená na profesionalite a súčasne osobnej spokojnosti našich zamestnancov. Preto venujeme maximálnu pozornosť ich rozvoju.  

Kariérny poriadok

Rešpektujeme, že nie každý túži budovať svoju kariéru rastom k manažérskej pozícii alebo rotovaním v rámci jednotlivých oddelení spoločnosti. Pokiaľ sa zamestnanec cíti vo svojej aktuálnej role ako ryba vo vode, môže sa vzdelávať a rozvíjať tiež v rámci svojej pracovnej pozície. Preto sú pri každej pozícii nastavené 4 úrovne, v rámci ktorých možno odborne rásť.

Pravidelné hodnotenie zamestnancov

Každoročne prebieha hodnotenie zamestnancov, na jeho základe je stanovený ďalší rozvoj, a to formou interných alebo externých tréningov a školení.

Projekty v rámci firmy

Projekty, ktoré posúvajú celú našu spoločnosť ďalej. Kolegovia môžu byť súčasťou jednotlivých projektov a vďaka tomu spoznávať kolegov z rôznych oddelení spoločnosti a spolupracovať s nimi. Táto forma spolupráce môže byť veľmi prínosná, pretože najviac sa učíme jeden od druhého.

Interný i medzinárodný nábor zamestnancov

Naši zamestnanci sa môžu zúčastniť na interných výberových konaniach prebiehajúcich v rámci dcérskej spoločnosti, ale aj v zahraničí, a pracovať pre spoločnosť KRUK v atraktívnych európskych lokalitách.

Vlastné oddelenie tréningu

Pretože si uvedomujeme význam rozvoja pre potenciál nás všetkých, máme vlastné oddelenie tréningu, ktoré zabezpečuje komplexný rozvoj zamestnancov prispôsobený ich individuálnym potrebám. Pre náš trénerský tím je denným chlebom školenie v technikách dohodovania, time managementu, stress managementu, prezentačných schopností, koučingovej komunikácie, asertivity či krízovej komunikácie. Poradia si aj s rozvojom zručností v programe Excel a znalostí týkajúcich sa zákonníka práce či sociálnych dávok.

Tréningové centrum Ligon

Naše tréningové centrum patrí k najmodernejším svojho druhu v Českej republike a sme jedinou spoločnosťou, ktorá má k dispozícii vlastné zariadenie pre svojich zamestnancov priamo v priestoroch firmy. Jeho vybudovanie vyvolala potreba kvalitného školenia terénnych poradcov v čo najprirodzenejšom prostredí simulujúcom domov klientov. Vďaka tomu môžu poskytovať skutočne profesionálne služby ľuďom, ktorí prechádzajú skúsenosťou zadlženia.

AKO TO VIDIA NAŠI KOLEGOVIA

Milan Kučera - programátor
"Prečo mám rád prácu v KRUKu? Pretože: KRUK je firma s priateľskou atmosférou, ale vysoko profesionálnym výkonom. Na ľuďoch v KRUKu si všimnete jednej dôležitej veci - ich práca je naozaj baví. V KRUKu môžete veľmi dobre uplatniť..."
Sylvie Kalvachová - telefónna poradkyňa
"Príjemné prostredie, fajn kolektív, ochota, ústretovosť a stabilita. Pre mňa dôležité aspekty, ktoré v zamestnaní potrebujem. Nielen to, ale mnoho ďalších výhod KRUK spĺňa."
Späť hore