Politika využívania súborov Cookies

V tejto politike sú opísané princípy ukladania informácií a následného prístupu k nim v zariadení používateľa týchto internetových stránok prostredníctvom súborov cookie a nástroja Google Analytics, ktoré používa prevádzkovateľ internetových stránok. Informácie o spracovaní osobných údajov a informácie o vašich právach nájdete na stránke​ https://sk.kruk.eu/ochrana-osobnych-udajov.

I. Definície

 1. Prevádzkovateľ– Tento pojem odkazuje na spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. so sídlom v Hradci Králové 500 03, ulica Československé armády 954/7, Česká republika.
 2. Cookie/súbory cookie – Týmito pojmami sú označené IT údaje, konkrétne malé textové formáty, ktoré sa ukladajú v zariadeniach používateľa a využívajú sa na prístup k službám internetových stránok. Súbory cookie obvykle obsahujú názov internetových stránok, z ktorých pochádzajú, čas, po ktorý budú uložené v používateľskom zariadení a unikátne číslo.

 3. Vlastné súbory cookie – Tento pojem odkazuje na súbory cookie, ktoré do služieb internetových stránok umiestnil prevádzkovateľ.

 4. Externé súbory cookie – Tento pojem odkazuje na súbory cookie, ktoré do služieb internetových stránok umiestnili partneri správcu v rámci používania služieb internetových stránok.

 5. Služby – Tento pojem odkazuje na internetové stránky alebo aplikácie, ktoré prevádzkovateľ používa na poskytovanie internetových služieb fungujúcich v doménach cz.kruk.eu.

 6. Zariadenie – Tento pojem odkazuje na elektronické zariadenie, ktoré používateľ používa na pristupovanie k službám.

 7. Používateľ – Tento pojem odkazuje na subjekt, ktorý používa služby.


II. Súbory cookie

Typy používaných súborov cookie

 1. Súbory cookie, ktoré používa prevádzkovateľ, sú bezpečné z hľadiska zariadenia používateľa. Konkrétne nie je možné, aby sa do zariadenia používateľa touto cestou dostali počítačové vírusy, nechcený softvér alebo malware. Súbory cookie slúžia len na identifikáciu softvéru používaného používateľom a na následnú individualizáciu služby pre jednotlivých používateľov.

 2. Prevádzkovateľ používa dva typy súborov cookie:

  1. Dočasné súbory cookie: sú uložené v zariadení používateľa a zostanú v ňom len dovtedy, kým sa nezavrie prehliadač. Po zatvorení prehliadača sú natrvalo odstránené z pamäte zariadenia.

  2. Trvalé súbory cookie: sú uložené v zariadení používateľa a zostanú v ňom až do svojho odstránenia. K ich odstráneniu zo zariadenia používateľa nedôjde po zatvorení prehliadača ani po vypnutí zariadenia. Mechanizmus trvalých súborov cookie neumožňuje zber žiadnych osobných ani citlivých údajov zo zariadenia používateľa.

  3. Používateľ má možnosť obmedziť prístup súborov cookie do svojho zariadenia alebo mu úplne zabrániť. V takomto prípade je naďalej možné používať službu, s výnimkou funkcií, ktoré vyžadujú súbory cookie.

Účel, na ktorý sa súbory cookie používajú

 Prevádzkovateľ používa alebo by mohol používať vlastné súbory cookie na tieto účely:

 1. Nastavenie služieb:
  1. Prispôsobenie obsahu služby internetových stránok preferenciám používateľa a optimalizácia používania služby internetových stránok.

  2. Rozpoznávanie zariadenia používateľa a jeho polohy na účely správneho zobrazenia internetových stránok a jeho prispôsobenia potrebám používateľa.

  3. Uchovávanie nastavenia zvoleného používateľom a personalizácia používateľského rozhrania vzhľadom na vybraný jazyk a krajinu, z ktorej používateľ pochádza.

  4. Ukladanie histórie internetových stránok navštívených v rámci používania služby na účely odporúčania vhodného obsahu.
  5. Prispôsobovanie veľkosti písma, náhľadu na internetové stránky atď.

 2. Overovanie a uchovávanie relácie používateľa v rámci služby:

  1. Uchovávanie relácie používateľa služby (po prihlásení), aby používateľ nemusel znovu vypĺňať svoje používateľské meno a heslo v rámci každej podstránky.

  2. Správna konfigurácia zvolených funkcií služby, ktorá umožňuje overenie správnosti relácie internetového prehliadača.

  3. Optimalizácia a zvyšovanie efektivity služieb poskytovaných prevádzkovateľom .

 3. Vykonávanie procesov nutných na zabezpečenie plnej funkčnosti internetových stránok – tým sa myslí prispôsobovanie obsahu služby internetových stránok preferenciám používateľa a optimalizácia používania služby internetových stránok. Konkrétne sa vďaka súborom cookie dajú rozpoznať základné parametre zariadenia používateľa a následne správne zobraziť internetové stránky v súlade s individuálnymi potrebami jednotlivých používateľov.
 4. Ukladanie polohy používateľa na zaistenie správneho nastavenia zvolených funkcií služby, ktoré následne slúži na personalizáciu informácií prenášaných k používateľovi pri zohľadnení jeho polohy.

 5. Analýzy a testovanie štruktúry a vzhľadu stránok, ktoré následne slúžia na vytvorenie anonymných štatistík umožňujúcich lepšie pochopenie spôsobu, akým používatelia využívajú službu internetových stránok a s tým spojené prípadné zmeny a vylepšenie štruktúry a obsahu služby internetových stránok.

 6. Poskytovanie reklamných služieb, konkrétne prispôsobenia obsahu reklám, služieb a produktov prezentovaných v rámci služby internetových stránok.

 7. Zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti služby.

Prevádzkovateľ služby využíva alebo by mohol v budúcnosti využívať vlastné súbory cookie na tieto účely:

 1. Zobrazovanie multimediálneho obsahu prevzatého z externých internetových stránok v rámci služby:

  1. www.vimeo.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Vimeo, LLC., registrované sídlo v USA],

  2. www.youtube.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Google Inc, registrované sídlo v USA].

 2. Zber všeobecných a anonymných štatistických údajov s použitím analytických nástrojov:

  1. Google Analytics [prevádzkovateľ súborov cookie: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Synerise [prevádzkovateľ súborov cookie: Synerise S.A., registrované sídlo v Poľsku],

  3. Hotjar [prevádzkovateľ súborov cookie: Hotjar Ltd., registrované sídlo na Malte].

 3. Zobrazovanie reklám prispôsobených preferenciám používateľa prostredníctvom využitia internetovej reklamy, čo poslúži na efektívne riadenie marketingovej stratégie:
  1. Google AdSense [prevádzkovateľ súborov cookie: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Affiliates network [prevádzkovateľ súborov cookie: tradeTracekr, registrované sídlo v Poľsku],

  3. Synerise [prevádzkovateľ súborov cookie: OnAudience Ltd., registrované sídlo v Anglicku].

 4. Prihlasovanie sa do služby pomocou účtu inej služby:
  1. Facebook Connect [prevádzkovateľ súborov cookie: Facebook Inc, registrované sídlo v USA alebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Írsku],

  2. Google [prevádzkovateľ súborov cookie: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  3. LinkedIn [prevádzkovateľ súborov cookie: LinkedIn Ireland Ltd., registrované sídlo v Írsku].

 5. Využívanie interaktívnych funkcií na propagáciu služieb prostredníctvom sociálnych médií:
  1. Twitter.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Twitter Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Facebook.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Facebook Inc, registrované sídlo v USA alebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Írsku],

  3. LinkedIn [prevádzkovateľ súborov cookie: LinkedIn Ireland Ltd., registrované sídlo v Írsku].

 6. Zobrazovanie správ a názorov s využitím externej internetovej služby či aplikácie v rámci služby internetových stránok:
  1. Facebook.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Facebook Inc, registrované sídlo v USA alebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Írsku].

 7. Využívanie funkcií prevzatých z externých internetových služieb na zabezpečenie komunikácie v rámci služieb internetových stránok:

  1. Skype.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Microsoft Corporation, registrované sídlo v USA],

  2. Czater.pl [prevádzkovateľ súborov cookie: Ebros sp. Z o.o., registrované sídlo v Poľsku],

  3. Dzinga.com [prevádzkovateľ súborov cookie: SmartTel Plus OÜ, registrované sídlo v Estónsku].

Možnosti nastavenia podmienok na ukladanie a následný prístup k informáciám prostredníctvom súborov cookie

 1. Používateľ môže samostatne a kedykoľvek zmeniť nastavenie týkajúce sa súborov cookie. Môže tiež špecifikovať podmienky ukladania týchto súborov do svojho zariadenia prostredníctvom súborov cookie. Používateľ môže uvedené zmeny vykonávať prostredníctvom webového prehliadača alebo nastavení služby. Tieto nastavenia môžu byť v praxi upravené na automatické blokovanie súborov cookie prostredníctvom webového prehliadača alebo je možné nastaviť notifikácie upozorňujúce používateľa vždy, keď sa súbory ukladajú v zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookie je k dispozícii v softvérovom nastavení (webového prehliadača).

 2. Používateľ môže kedykoľvek odstrániť súbory cookie prostredníctvom funkcií webového prehliadača, ktorý používa.

 3. Obmedzenie používania súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré poskytuje služba internetových stránok.


III. Google Analytics

 1. Nastavenie služieb:

  1. Prispôsobenie obsahu služby internetových stránok preferenciám používateľa a optimalizácia používania služby internetových stránok.

  2. Rozpoznávanie zariadenia používateľa a jeho polohy na účely správneho zobrazenia internetových stránok a jeho prispôsobenia potrebám používateľa.

  3. Uchovávanie nastavenia zvoleného používateľom a personalizácia používateľského rozhrania vzhľadom na vybraný jazyk a krajinu, z ktorej používateľ pochádza.

  4. Ukladanie histórie internetových stránok navštívených v rámci používania služby na účely odporúčania vhodného obsahu.

  5. Prispôsobovanie veľkosti písma, náhľadu na internetové stránky atď.

 2. Overovanie a uchovávanie relácie používateľa v rámci služby:

  1. Uchovávanie relácie používateľa služby (po prihlásení), aby používateľ nemusel znovu vypĺňať svoje používateľské meno a heslo v rámci každej podstránky.

  2. Správna konfigurácia zvolených funkcií služby, ktorá umožňuje overenie správnosti relácie internetového prehliadača.

  3. Optimalizácia a zvyšovanie efektivity služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 3. Vykonávanie procesov nutných na zabezpečenie plnej funkčnosti internetových stránok – tým sa myslí prispôsobovanie obsahu služby internetových stránok preferenciám používateľa a optimalizácia používania služby internetových stránok. Konkrétne sa vďaka súborom cookie dajú rozpoznať základné parametre zariadenia používateľa a následne správne zobraziť internetové stránky v súlade s individuálnymi potrebami jednotlivých používateľov.

 4. Ukladanie polohy používateľa na zaistenie správneho nastavenia zvolených funkcií služby, ktoré následne slúži na personalizáciu informácií prenášaných k používateľovi pri zohľadnení jeho polohy.

 5. Analýzy a testovanie štruktúry a vzhľadu stránok, ktoré následne slúžia na vytvorenie anonymných štatistík umožňujúcich lepšie pochopenie spôsobu, akým používatelia využívajú službu internetových stránok a s tým spojené prípadné zmeny a vylepšenie štruktúry a obsahu služby internetových stránok.

 6. Poskytovanie reklamných služieb, konkrétne prispôsobenia obsahu reklám, služieb a produktov prezentovaných v rámci služby internetových stránok.

 7. Zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti služby.

 8. Zobrazovanie multimediálneho obsahu prevzatého z externých internetových stránok v rámci služby:

  1. www.vimeo.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Vimeo, LLC., registrované sídlo v USA],

  2. www.youtube.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Google Inc, registrované sídlo v USA].

 9. Zber všeobecných a anonymných štatistických údajov s použitím analytických nástrojov:

  1. Google Analytics [prevádzkovateľ súborov cookie: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Synerise [prevádzkovateľ súborov cookie: Synerise S.A., registrované sídlo v Poľsku],

  3. Hotjar [prevádzkovateľ súborov cookie: Hotjar Ltd., registrované sídlo na Malte].

 10. Zobrazovanie reklám prispôsobených preferenciám používateľa prostredníctvom využitia internetovej reklamy, čo poslúži na efektívne riadenie marketingovej stratégie:

  1. Google AdSense [prevádzkovateľ súborov cookie: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Affiliates network [prevádzkovateľ súborov cookie: tradeTracekr, registrované sídlo v Poľsku],

  3. Synerise [prevádzkovateľ súborov cookie: OnAudience Ltd., registrované sídlo v Anglicku].

 11. Prihlasovanie sa do služby pomocou účtu inej služby:
  1. Facebook Connect [prevádzkovateľ súborov cookie: Facebook Inc, registrované sídlo v USA alebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Írsku],

  2. Google [prevádzkovateľ súborov cookie: Google Inc, registrované sídlo v USA],

  3. LinkedIn [prevádzkovateľ súborov cookie: LinkedIn Ireland Ltd., registrované sídlo v Írsku].

 12. Využívanie interaktívnych funkcií na propagáciu služieb prostredníctvom sociálnych médií:
  1. Twitter.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Twitter Inc, registrované sídlo v USA],

  2. Facebook.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Facebook Inc, registrované sídlo v USA alebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Írsku],

  3. LinkedIn [prevádzkovateľ súborov cookie: LinkedIn Ireland Ltd., registrované sídlo v Írsku].

 13. Zobrazovanie správ a názorov s využitím externej internetovej služby či aplikácie v rámci služby internetových stránok:

  1. Facebook.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Facebook Inc, registrované sídlo v USA alebo Facebook Ireland, registrované sídlo v Írsku].

 14. Využívanie funkcií prevzatých z externých internetových služieb na zabezpečenie komunikácie v rámci služieb internetových stránok:

  1. Skype.com [prevádzkovateľ súborov cookie: Microsoft Corporation, registrované sídlo v USA],

  2. Czater.pl [prevádzkovateľ súborov cookie: Ebros sp. Z o.o., registrované sídlo v Poľsku],

  3. Dzinga.com [prevádzkovateľ súborov cookie: SmartTel Plus OÜ, registrované sídlo v Estónsku].

 15. Používateľ môže samostatne a kedykoľvek zmeniť nastavenie týkajúce sa súborov cookie. Môže tiež špecifikovať podmienky ukladania týchto súborov do svojho zariadenia prostredníctvom súborov cookie. Používateľ môže uvedené zmeny vykonávať prostredníctvom webového prehliadača alebo nastavení služby. Tieto nastavenia môžu byť v praxi upravené na automatické blokovanie súborov cookie prostredníctvom webového prehliadača alebo je možné nastaviť notifikácie upozorňujúce používateľa vždy, keď sa súbory ukladajú v zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookie je k dispozícii v softvérovom nastavení (webového prehliadača).

 16. Používateľ môže kedykoľvek odstrániť súbory cookie prostredníctvom funkcií webového prehliadača, ktorý používa.

 17. Obmedzenie používania súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré poskytuje služba internetových stránok.

 18. Služba používa nástroj Google Analytics a jeho reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google Inc. (registrované sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tieto služby slúžia prevádzkovateľovi ako pomocný nástroj pri analýze a ďalšom zlepšovaní služby.

 19. Nástroj Google Analytics a reklamné služby využívajú súbory cookie na analýzu spôsobu používania služby.

 20. Získané údaje sa spracúvajú hromadne a anonyme (to znamená, že nie je možné identifikovať dotknutú osobu).

 21. Každý používateľ má možnosť zablokovať tok údajov z elektronických zariadení do nástroja Google Analytics prostredníctvom inštalácie voľne dostupného doplnku (plugin) pre prehliadač, ktorý je k dispozícii na tomto prepojení: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Späť hore