Tu nájdete odpovede na vaše otázky

Dlh bol postúpený od pôvodného veriteľa novému veriteľovi na základe zmluvy o postúpení pohľadávky. Ak ste dostali list od KRUKu, znamená to, že KRUK je teraz oprávnený podnikať kroky v rámci vymáhania Vášho dlhu. Odporúčame sa čo najskôr spojiť s našimi poradcami a svoju situáciu začať riešiť. Niet na čo čakať.

Aby spoločnosť KRUK zaistila maximálnu možnú kvalitu svojich služieb, štandardne ponúka poradenské služby v oblasti dlhovej problematiky len svojim klientom, teda ľuďom, ktorí majú v KRUK záväzok (dlh).

Spoločnosť KRUK však každý rok organizuje neziskovú akciu s názvom Deň bez dlhov, v rámci ktorej sa môže na vybrané stánky v rámci celej SR k odborným poradcom prísť poradiť absolútne ktokoľvek a to úplne zadarmo. Viac informácií o akcii nájdete na www.nasedlhy.sk.

V tom prípade odporúčame sa čo najskôr spojiť s našimi poradcami, ktorí s Vami dohodnú možnosti riešenia Vášho dlhu.

K tomu môžete využiť:

 • našu telefónnu linku +421 232 313 550 (hovor je spoplatnený podľa tarifu Vášho operátora);
 • email info@cz.kruk.eu;
 • list na adresu KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, 500 03, Česká republika;
 • poprípade si môžete dojednať schôdzku s terénnym poradcom, ktorý sa s Vami osobne stretne na Vami zvolenom mieste vo Vami zvolenom čase. Schôdzku si môžete dojednať na našej telefónnej linke.

Platba platobnou kartou MasterCard/VISA

Pokiaľ ste obdržal/a e-mail alebo SMS správu s odkazom na platobnú bránu imoje (obsluhovanú spoločnosťou ING Bank Śląski SA so sídlom v Katoviciach.)

 • Kliknite na zaslaný odkaz.
 • Budete presmerovaný na platobnú bránu. Pohodlným a bezpečným spôsobom môžete hradiť platobnými kartami MasterCard a VISA. Táto platobná metóda je zdarma.
 • Vyplníte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód zo zadnej strany karty, Vašu e-mailovú adresu.
 • Potvrdíte tlačidlom – Zaplatiť –

Spoločnosť KRUK nemá prístup k údajom o vašej karte, všetko je len v rukách banky.

 

BANKA

 • Platba bankovým prevodom:
  • Prostredníctvom internetového bankovníctva (IB) z pohodlia Vášho domova
  • Osobne na prepážke Vašej banky

Klient zadá platobný príkaz svojej banke. Možno tiež zadať tzv. trvalý platobný príkaz na základe dohodnutých splátok s našou spoločnosťou.

Koniec trvalého príkazu možno nastaviť podľa počtu dohodnutých splátok.

 • Zadanie cez IB zadarmo
 • Zadanie cez pobočku banky: podľa platného sadzobníka Vašej banky
 • Otváracia doba v pracovné dni v rozpätí od 9:00 do 17:00 hod. (Neplatí v prípade internetového bankovníctva).

MOBILNÉ BANKOVNÍCTVO

Ide o službu, ktorá Vám umožní komunikáciu medzi Vami a spoločnosťou KRUK, bez toho aby ste museli byť fyzicky prítomný v pobočke banky, a to nepretržite 24 hodín denne po celý rok.

Možno zadať jednorazový alebo trvalý príkaz na úhradu. Jedná sa o rýchly, lacný a ľahký prístup k účtu (poplatky u internetového bankovníctva bývajú najnižšie, navyše príkaz so splatnosťou aktuálny deň býva možné zadať aj po ukončení prevádzkovej doby pobočiek banky).

POŠTA

 • Poštový poukaz

Sumu uhradíte na pošte v hotovosti

PLATBA zloženiek a dokladov pomocou QR kódov v bankomatoch

KRUK umožňuje platiť svoje záväzky prostredníctvom zloženiek a pomocou QR kódov v bankomatoch. Výhodou je predovšetkým jednoduchý spôsob, ako rýchlo hradiť pravidelné platby. Nemusíte sa zdržiavať s opisovaním všetkých platobných údajov z dokladu. V bankomate sa jednoducho načíta QR kód a daný doklad sa automaticky prevedie na platobný príkaz, ktorý len stačí skontrolovať a potvrdiť. K úhrade QR platieb v bankomate potrebujete len platobnú kartu a doklad obsahujúci QR kód.

PLATBA v hotovosti terénnym poradcom

Možné je platiť v hotovosti terénnemu poradcovi, ktorý Vám na mieste vystaví príjmový pokladničný doklad.

V prípade, že si nie ste istí, zavolajte na našu linku (+421) 232 313 550 (hovor je spoplatnený podľa tarify vášho operátora). Naši poradcovia overia, či u nás nemáte dlh.

Najprv zistite a spíšte, kde máte dlhy a kto sú vaši veritelia, potom všetkých kontaktujte a pokúste sa s nimi dohodnúť. Je potrebné ukázať, že chcete dlhy riešiť. Ak budete len čakať, dlhy nezmiznú, naopak ešte sa zvýšia a ich riešenie bude oveľa ťažšie.

Telefonickí poradcovia sú povinní na začiatku každého hovoru overiť, či hovoria so správnou osobou. Naša spoločnosť dbá na ochranu osobných údajov, preto o dlhoch hovoríme výlučne priamo s klientom či splnomocnenou osobou. Uvedomujeme si, že neustále overovanie vás môže zdržovať, ale skúste ho brať ako nutnosť v záujme ochrany vášho súkromia.

Z dôvodu ochrany osobných údajov musíme dlhy riešiť vždy len s klientom. Ak ale chcete, aby ich za vás riešila tretia osoba (príbuzný, známy…), musíte nám doložiť plnú moc na rokovanie v rámci daného prípadu. Formulár plnej moci nájdete napríklad na našich stránkach v záložke Dokumenty. Plná moc musí obsahovať úradne overené podpisy klienta a splnomocnenej osoby. Môžete nám ju doručiť poštou alebo e–mailom na: info@cz.kruk.eu.

V tomto prípade odporúčame presvedčiť ho, aby začal komunikovať s veriteľom, či už ide o spoločnosť KRUK alebo akúkoľvek inú spoločnosť. Čím skôr začne dlhy riešiť, tým lepšie. 

Vážení klienti,

radi by sme Vám oznámili spustenie novej možnosti online platby - platby bez registrácie (PWR), ktorú sme pripravili pre našich klientov. Tento nový spôsob Vám umožní využívať online platobnú bránu ING Imoje a jednoducho vykonávať online platby priamo na našej webovej stránke.

Online platobná brána sa nachádza priamo na webových stránkach pre našich klientov v Českej republike a na Slovensku: https://cz.kruk.eu/klienti a https://sk.kruk.eu/klienti.

Klienti sa môžu prihlásiť pomocou čísla záväzku, ktoré nájdu v listoch a e-mailoch, ako aj pomocou svojho rodného čísla.

Našim klientom s aktívnou zmluvou ponúkame aj možnosť nastavenia pravidelných splátok prostredníctvom tejto online platobnej brány. Podobne ako v prípade služieb ako Netflix, HBO a ďalších, naši klienti si môžu nastaviť pravidelné platby, aby sa nemuseli starať o opakované manuálne platby.

Spustenie novej možnosti platby sa uskutoční dnes, 24. februára 2023.

Tešíme sa, že Vám uľahčíme Vaše transakcie a že si novú možnosť platby obľúbite.

S úctou,

Spoločnost KRUK

Na komunikáciu so spoločnosťou KRUK môžete využiť:

 • našu telefónnu linku: (+421) 232 313 550 (hovor je spoplatnený podľa tarify vášho operátora);
 • e–mail: info@cz.kruk.eu;
 • list: Československé armády 954/7, Hradec Králové, 500 03, Česká republika;
 • prípadne si môžete dohodnúť schôdzku s terénnym poradcom, ktorý sa s vami osobne stretne na vami zvolenom mieste vo vami zvolenom čase. Schôdzku si môžete dohodnúť na našej telefónnej linke.

Osobnú schôdzku si môžete dohodnúť s niektorým z našich terénnych poradcov, ktorý sa s vami osobne stretne na vami zvolenom mieste vo vami zvolenom čase. Schôdzku si môžete dohodnúť na našej linke (+421) 232 313 550. Hovor je spoplatnený podľa tarify vášho operátora.

Terénny poradca je pracovník, ktorý môže klienta s jeho súhlasom navštíviť a osobne s ním prebrať situáciu vo veci jeho dlhu. Terénny poradca ďalej môže prijímať splátky klienta. Všetky služby terénnych poradcov sú pre klientov spoločnosti KRUK samozrejme zdarma.

Spoločnosť KRUK nekupuje jednotlivé pohľadávky od fyzických osôb.

Áno, majetkové vysporiadanie ohľadom spoločných dlhov nie je pre veriteľa rozhodujúce.

Áno, postúpenie pohľadávky je podľa zákona možné, a to aj bez súhlasu dlžníka.

V prípade, že ste dlžníkom, nie je možné bez súhlasu veriteľa postúpiť dlh a to ani zmluvou o postúpení dlhu. Nie je tak možné, aby sa bez súhlasu veriteľa stal namiesto Vás dlžníkom niekto iný. Vždy je možné, aby tretia osoba k dlhu pristúpila. Následne tak budete zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Bohužiaľ nie je možné hovoriť ani o záväzkoch rodinných príslušníkov ani o záväzkoch manžela.

Pohľadávka samotným zamietavým rozhodnutím súdu nezaniká, ďalej existuje ako naturálna obligácia. Je tak možné ju vymáhať ako aj naďalej splácať. Je tiež možné, že bude figurovať ako platný a existujúci dlh v registri dlhov. Je nutné tiež ďalej rozlišovať zastavenie súdneho konania, keď toto vzniklo napríklad po stiahnutí žaloby zo strany žalobcu. V takom prípade je možné pohľadávku aj znovu súdne vymáhať.

Predvolaním na súdne konanie Vás súdu vyzýva, aby ste sa v určený deň a hodinu dostavili na súdne pojednávanie a prípadne sa vyjadrili k podanej žalobe. Pojednania sa nie je nutné zúčastniť.

Áno, ak spoločnosť dlh pred zánikom postúpila na novú spoločnosť, dlh existuje a je nutné ho uhradiť.

Postúpenie pohľadávok pre Vás v zásade znamená, že namiesto pôvodného veriteľa máte veriteľa nového, je nutné ho ohľadom všetkého kontaktovať a zároveň je nutné hradiť svoj dlh novému veriteľovi, na ktorého bola pohľadávka postúpená.

Zákonný úrok z omeškania je určený percentuálnou výškou závislou od sadzby NBS v určenom období. Pohybuje sa okolo 8% ročne.

V exekučnom konaní je už na tento účel nutné kontaktovať priamo súdneho exekútora. Naša spoločnosť už bohužiaľ nedokáže v takomto prípade poskytnúť možnosť splátok.

Po predchádzajúcej dohode je možné si pohovoriť s našim terénnym poradcom.

Áno, samotné zastavenie exekúcie nie je dôvodom zániku dlhu, tento je tak aj naďalej platným a vymáhateľným dlhom a je možné na neho znovu zahájiť exekučné konanie.

Bohužiaľ v insolvenčnom konaní už nie je možné si s nami dohodnúť splátkový kalendár.

Vždy je nutné kontaktovať Vášho veriteľa, aby ste sa dohovorili na ďalšom postupe v danej veci.

V rámci dedičstva okrem majetku vždy prechádzajú na dediča aj dlhy. Ak ste tak právoplatným dedičom, je pravdepodobné, že na Vás prešli aj dlhy poručiteľa a je teda nutné ich uhradiť.

Elektronický platobný rozkaz je rozhodnutie súdu, ktoré ukladá dlžníkovi povinnosť uhradiť do určitej doby dlžnú sumu. Ak suma nie je do tejto doby uhradená a zároveň nie je podaný opravný prostriedok, elektronický platobný rozkaz nadobudne právnej moci a vykonateľnosti a môže na jeho základe dôjsť k nariadeniu exekúcie.

 • Súdne vymáhanie pohľadávky znamená, že žalobca, teda štandardne veriteľ, podal žalobu na súd. Ten následne uloží žalovanému povinnosť uhradiť dlžnú sumu do určitej doby. Ak suma nie je do tejto doby uhradená a zároveň nie je podané odvolanie, súdne rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosti a môže dôjsť k nariadeniu exekúcie.
 • Samotné exekučné konanie je už nútený výkon rozhodnutia, teda v tejto fáze už vedie konanie poverený súdny exekútor, ktorý môže nariadiť zrážky zo mzdy, strhnutie finančných prostriedkov z účtu dlžníka atď.

V Slovenskej republike je možné, aby si veriteľ sám vybral súdneho exekútora, ktorého vedením exekúcie poverí.

Áno, veriteľ môže zažalovať dlh len z časti, zvyšok dlhu tým ale nezaniká a je nutné ho celý uhradiť.

Áno, dlh sa navyšuje o zákonné úroky z omeškania a to až do zaplatenia.

Dlhy vzniknuté v manželstvu spadajú do spoločného majetku manželov.

V prípade, že ste boli z pôvodnej zmluvy zaviazaní spoločne a nerozdielne, je nutné dlh uhradiť a to v plnej výške. Iný režim pohľadávka nemá ani v prípade rozvodu aj keby sa manželia pri rozvode dohodli inak. V prípade, že na zmluve figuruje iba jeden z manželov, aj tak je možné sa uspokojiť až na polovici spoločného majetku manželov, a to aj po rozvode manželstva.

Pre účel vymáhania pohľadávok:

 • Osobné údaje adresné a identifikačné slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii klienta a osobné údaje popisné (najmä meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, rodné číslo, číslo OP, číslo bankového účtu, tel., E-mail, výška dlhu, informácie o tom, že osoba je dlžníkom, prípadne spoludlžníkom dlhu, u klienta - fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO), v prípade súhlasu dotknutej osoby tiež osobné údaje osobitných kategórií - zdravotný stav alebo miesto a doba výkonu trestu u osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov.

Na účel zabezpečenia ochrany našich práv a právom chránených záujmov:

 • Adresné a identifikačné údaje. Rozsah ďalších spracúvaných osobných údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie nároku.

Pre účel poskytnutia spotrebiteľských úverov:

 • Identifikačné a kontaktné údaje klienta, vrátane rodného čísla, informácie týkajúce sa bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky klienta, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie jeho schopnosti splácať úver, a to buď získané priamo od klienta alebo z databáz tretích osôb, iné osobné údaje, ktoré klient spoločnosti poskytne alebo ktoré spoločnosť získa v rámci žiadosti, uzatvorenia, plnenia či neplnenia zmluvy o úvere, prípadne pristúpenia k poisteniu alebo tiež v rámci zabezpečenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o úvere.

Pre účely reklamnej a marketingovej činnosti:

 • Adresné a identifikačné údaje (najmä titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktná adresa, tel., E-mail) a tiež popisné (spokojnosť klienta, záujem o novú ponúkanú službu).
 • Vymáhanie pohľadávok na základe zmlúv o postúpení pohľadávok. Právnym základom spracúvania je plnenie povinnosti z uzavretej zmluvy. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. b, GDPR a § 13 ods. 1, písm. b, Zákona.
 • Zabezpečenie ochrany našich práv a právom chránených záujmov. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm. f, Zákona.
 • Poskytnutie spotrebiteľských úverov, kde zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje pre účely plnenia predzmluvných a zmluvných zákonných povinností veriteľa, a to najmä na základe zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
 • Reklamná a marketingová činnosť, ponúkanie obchodu a služieb, kde zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje pre priamy marketing u súčasných klientov na základe oprávneného záujmu v súlade s ustanovením článku 6, ods. 1, písm. f, GDPR a § 13 ods. 1, písm.  f, Zákona a na účely marketingu kde neexistuje predchádzajúca vzťah s klientom, a to na základe súhlasu. Tento súhlas môže klient kedykoľvek odvolať.
 • Ochrana osobných údajov klienta pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi, je jedným zo základných cieľov našej Spoločnosti.
 • Osobné údaje klienta spracúvané v informačnom systéme sú chránené modernými technickými a bezpečnostnými opatreniami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov.
 • Oprávnené osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.
   

Sťažnosť môžete podať:

 • formou listu na adresu: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.; Československé armády 954/7; 500 03, Hradec Králové, Česká republika;
 • telefonicky na našu kontaktnú linku – kontakt nájdete tu;
 • prostredníctvom kontaktného formulára tu alebo e–mailom na adresu info@cz.kruk.eu.

V sťažnosti musíte uviesť svoje osobné údaje:

 • meno a priezvisko;
 • rodné číslo;
 • kontaktné údaje (adresu bydliska, telefón, prípadne e–mail).

Sťažnosť musí v záujme správnej identifikácii obsahovať vaše jedinečné číslo prípadu, opis situácie a dôvod pre podanie sťažnosti. V prípade, že máte ešte ďalšie dokumenty, ktoré vaše tvrdenie podporujú, priložte ich ku korešpondencii.

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. spracuje vašu sťažnosť v priebehu 30 dní od je doručenia. V opodstatnených prípadoch, keď nie je možné spracovať sťažnosť v uvedenej lehote, vás budeme informovať písomnou formou o príčinách zdržania a termín sa následne predĺži na 60 dní od doručenia. Na sťažnosť budeme odpovedať písomne. V prípade vašej výslovnej požiadavky môžeme reagovať aj elektronickou cestou.

Nenašli ste správnu otázku?
Späť hore