AKO PODAŤ SŤAŽNOSŤ?
  • osobne v sídle KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československej armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
  • prostredníctvom terénneho poradcu,
  • telefonicky na linke nášho zákazníckeho centra +421 232 313 525,
  • e-mailom na info@cz.kruk.eu,
  • písomne ​​na adrese KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, Rustaveliho 4, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača.

V záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia Vašej sťažnosti, prosím, uveďte čo najviac faktov (predovšetkým identifikačné údaje - meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo zmluvy, číslo prípadu ...) a podrobný opis situácie alebo predmetu sťažnosti. Ak je to možné, pošlite, prosím, dokumenty podporujúce predložené argumenty. Ďalej uveďte spôsob, akým chcete záležitosť riešiť a uveďte kanál pre odovzdanie odpovede.

Čo s Vašou sťažnosťou urobíme:

  • Zaevidujeme ju – sťažnosť dôkladne preveríme a nájdeme riešenie pre Vás a pre zlepšenie našich služieb v budúcnosti.
  • Potvrdíme Vám prijatie - po obdržaní sťažnosti e-mailom Vám zašleme potvrdenie o prijatí. Pokiaľ ju obdržíme v písomnej podobe, zašleme vám potvrdenie o prijatí listom, a to najneskôr s odpoveďou na vašu sťažnosť. V prípade prijatia inou formou bude potvrdenie odoslané poštou alebo e-mailom. Samozrejme vyhovieme Vami zvolenému kanálu. Ak neuvediete preferenciu alebo nepotvrdíte platnosť e-mailovej adresy, odpovieme Vám listom.
  • Odpovieme vám - zrozumiteľné vysvetlenie Vám zašleme v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od prijatia.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť porušila všeobecne záväzné právne predpisy, môžete sa obrátiť znovu na našu spoločnosť, Národnú banku Slovenska alebo iné orgány dohľadu. Adresa sídla Národnej banky Slovenska je Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, telefonický kontakt je 02/5787 1111 a e-mailový kontakt je info@nbs.sk.

Viac informácií nájdete v Reklamačnom poriadku - vymáhanie pohľadávok (nižšie na stiahnutie).

Viac informácií nájdete v Reklamačnom poriadku - poskytovanie spotrebiteľských úverov (nižšie na stiahnutie). 

Späť hore