26/05/2020

Viac než dve tretiny mladých ľudí pravidelne sporia

Viac než dve tretiny mladých ľudí pravidelne sporia

26. mája 2020 – Mladí Slováci myslia na svoju budúcnosť i horšiu ekonomickú situáciu. Nejakú sumu si pravidelne ukladá 69 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Prieskum, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, vypracovala agentúra STEM/MARK, tiež ukazuje, že podiel mladých ľudí s úsporami rastie s vekom a tiež s dosiahnutou úrovňou vzdelania.

Mladí Slováci každý mesiac priemerne usporia 130 eur (medián je 70 eur) a najčastejšie na tento účel využívajú sporiace účty či termínované vklady a dôchodkové fondy. Častejšie sporia muži (73 %) než ženy (66 %), osoby vo veku 27 až 30 rokov (79 %) a mladí ľudia s vysokoškolským (79 %) a stredoškolským vzdelaním (67 %).

„Prechádzame neštandardným a neistým obdobím, v ktorom veľa ľudí prišlo prinajmenšom na čas o pravidelný príjem či vedľajší zárobok. Predpokladaný globálny pokles ekonomiky bude mnohonásobne dlhší než trvanie súčasných obmedzení a bude okrem iného spojený s nárastom nezamestnanosti. Ľudia s úsporami si dlhšie dokážu udržať svoj životný štandard a nebudú nútení požičiavať si na bežné výdavky. Pre mnohých Slovákov bez úspor bude (napriek prijímaným podporným opatreniam) problematické financovať neplánované výdavky alebo splácať súčasné záväzky,“ hovorí Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Medzi mladými Slovákmi sporia viac zamestnanci (81 %) než podnikatelia a osoby samostatne zárobkovo činné (62 %). Spomedzi zamestnaných Slovákov vo veku 18 až 30 rokov najviac sporia pracovníci v priemysle a stavebníctve (84 %), nasledujú zamestnanci obchodu a služieb (80 %) a verejného sektora (75 %). Najmenej sporia zamestnanci v poľnohospodárstve a lesníctve (48 %).

„Ochota sporiť podľa očakávaní rastie s čistým osobným príjmom i príjmom domácnosti. Najprezieravejší sú v tomto ohľade respondenti z Trenčianskeho kraja, kde si pravidelne sporí 84 % mladých ľudí. Najmenej sporia v Trnavskom kraji, pravidelnú sumu si odkladá 57 % mladých Slovákov,“ dodáva Jaroslava Palendalová.

Najmladší ľudia (18 – 22 rokov) chcú mať v prípade potreby svoje úspory rýchlo k dispozícii, a tak si často ukladajú peniaze doma. S rastúcim vekom mladí preferujú sporiace účty a termínované vklady.

 

O spoločnosti KRUK
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti založenej v roku 1998 a pôsobiacej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb. Motto spoločnosti „Pomáhame splácať dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky orientovanej na zmierlivé riešenia. Hlavnou prednosťou, ktorou sa spoločnosť KRUK vyznačuje, je partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splácaní dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.cz.kruk.eu.

Kontakt pro média:

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24, Brno, 602 00

 

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

 

Späť hore