10/03/2020

Mladí ľudia v tomto roku očakávajú rast cien, správy o kríze však považujú za prehnané

Mladí ľudia v tomto roku očakávajú rast cien, správy o kríze však považujú za prehnané

10. marca 2020 – Bezmála 90 % mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov, prakticky bez ohľadu na pohlavie, vek alebo vzdelanie, očakáva, že v tomto roku dôjde k rastu cien. Podľa prieskumu, ktorý si nechala spracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), zameriavajúca sa na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, sa zároveň dve tretiny (67 %) respondentov domnievajú, že Slovenskej republike nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo hospodárskej krízy. Celých 52 % mladých súhlasí s tvrdením, že dojem prichádzajúcej krízy vyvolávajú predovšetkým masovokomunikačné prostriedky.

Mladí Slováci sa tiež vzácne zhodnú na tom, že majú budúcnosť vo svojich rukách, ako uvádza 87 % respondentov prieskumu. Zaujímavé je, že presvedčenie o vlastnom vplyve na budúcnosť rastie s klesajúcou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Medzi stredoškolákmi sa na vlastné úsilie spolieha plných 94 % opýtaných mladých ľudí. Viac ako tretina (35 %) respondentov prieskumu v tomto roku očakáva zníženie svojej životnej úrovne.

„Hoci mladí Slováci majú veľmi pesimistické odhady o raste cien, a teda aj životných nákladov v tomto roku, zároveň medzi nimi panuje presvedčenie, že si s vývojom hospodárskej situácie poradia vlastnými silami. Názory opýtaných mladých ľudí tiež potvrdzujú teóriu, že už samotné očakávanie hospodárskej krízy môže krízu vyvolať, respektíve prinajmenšom akcelerovať jej nástup. Zníženie svojej životnej úrovne v tomto roku očakávajú skôr respondenti z východného Slovenska s príjmom do 600 eur,“ uvádza Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Mladí ľudia si tiež rozhodne nemyslia, že by Slovenská republika mala dobrú vládu, schopnú riešiť problémy. Súčasnej vláde dôveruje len asi každý šiesty (16 %) mladý Slovák, prakticky bez ohľadu na pohlavie, vek a vzdelanie. Spoločne s príjmom domácnosti rastie aj nedôvera vláde. Podobný názor majú mladí Slováci na využívanie daní, len 18 % z nich je presvedčených o optimálnom využití peňazí vybraných štátom. O správnom využívaní daní sú najmenej presvedčení ľudia s príjmom nad 1 000 eur (87 %) a vysokoškoláci (85 %).

„Mladí Slováci sú nielenže presvedčení o tom, že sú strojcami vlastného osudu, ale zároveň len veľmi málo dôverujú súčasnej vláde, a ešte menej spôsobu, akým sa využívajú peňažné prostriedky vybrané na daniach,“ dodáva Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK. Skôr na šťastie než na vlastné úsilie sa spolieha viac ako štvrtina (28 %) mladých Slovákov. S vekom a úrovňou dosiahnutého vzdelania tento podiel klesá.

O spoločnosti KRUK
Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti založenej v roku 1998 a pôsobiacej v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, poisťovní, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb. Motto spoločnosti „Pomáhame splácať dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky orientovanej na zmierlivé riešenia. Hlavnou prednosťou, ktorou sa spoločnosť KRUK vyznačuje, je partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie. Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splácaní dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.cz.kruk.eu.

Kontakt pre médiá:

Lucie Peřinová
Senior Account Manager

Move up, s.r.o.

Veselá 24

Brno, 602 00

 

Mobil: +420 777 728 090

E-mail: lucie.perinova@moveup.cz

 

Späť hore