07/06/2022

Keď majú Slováci ekonomické problémy, najviac začnú šetriť na oblečení, dovolenke a zábave

Keď majú Slováci ekonomické problémy, najviac začnú šetriť na oblečení, dovolenke a zábave

Výhľad slovenskej ekonomiky nie je priaznivý. Dozvuky pandémie, vojna na Ukrajine, inflácia, problémy v dodávateľských reťazcoch - všetky tieto problémy budú nútiť ľudí, aby hľadali spôsob, ako sa vyrovnať s vyššími nákladmi. Prvou možnosťou úspor nákladov v prípade straty zamestnania alebo iných ekonomických problémov je pre väčšinu Slovákov obmedzenie výdavkov na oblečenie (59 %). Pritom ženy šetria na oblečení častejšie (62 %) ako muži (56 %). Výsledky prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných inštitúcií a firemných klientov, sa do veľkej miery zhodujú so zisteniami z predchádzajúceho roka. Aj pred rokom nasledovali po úsporách na oblečení škrty vo výdavkoch na dovolenku a zábavu či kultúru. Respondenti prieskumu mohli vždy uviesť viac možností úspor.

Až ako poslednú možnosť v prípade finančných problémov Slováci volia snahu ušetriť na vzdelaní a záujmových krúžkoch svojich detí. Túto možnosť si rovnako ako pred rokom vybralo 9 % respondentov, častejšie muži ako ženy. Len 16 % Slovákov by obmedzilo svoje pohodlie a namiesto vlastného auta by častejšie využívalo verejnú dopravu. Rovnaký počet respondentov by šetril na výdavkoch spojených so zdravím, ako sú lieky, vitamíny, masáže či rehabilitácia.

„Slováci si v prípade výpadku príjmov najčastejšie odoprú nákupy, služby a zážitky, ktoré nie sú nutné. Zároveň je dôležité zistenie, že len minimálny podiel respondentov nášho prieskumu by svoju nepriaznivú finančnú situáciu riešil pôžičkou od rodiny, priateľov alebo finančných inštitúcií. Iba 15 % respondentov by však v takejto situácii informovalo svojich veriteľov, aby sa pokúsili dohodnúť na úprave splátok svojich záväzkov. Pritom by to mal byť jeden z prvých krokov, ktorým sa dá predísť ďaleko zásadnejším finančným problémom," upozorňuje Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Takmer 45 % žien, ale len 37 % mužov by v prípade finančnej núdze začalo nakupovať iba najnutnejšie potraviny. Muži (38 %) by zasa častejšie ako ženy (33 %) využili nasporené peniaze. Kultúru a dovolenku by si najčastejšie odpustili mladí ľudia, menej však už bezdetní Slováci. Najviac sa na svoje úspory spoliehajú ľudia zamestnaní v sektore IT a telekomunikácií a ďalej v zdravotníctve a finančníctve. Najmenšiu možnosť využitia úspor majú zamestnanci v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva.

Najväčší tendenciu neobmedzovať sa pri nedostatku financií, ale požičať si od rodiny či priateľov, majú nezamestnaní a ženy v domácnosti. Takéto riešenie však nepochybne nie je vhodné pre osoby bez príjmu. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa zvýšil podiel nezamestnaných, ktorí by svoje finančné problémy riešili pôžičkou,“ dodáva Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti KRUK.

Späť hore