01/01/2019

Tím KRUK vstúpil do nového roka v novom zložení

Tím KRUK vstúpil do nového roka v novom zložení

S platnosťou od 1. januára 2019 má spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika novú generálnu riaditeľku. Stala sa ňou Jaroslava Palendalová, ktorá na tejto pozícii nahradila Paulínu Sapkowskou, ktorá viedla spoločnosť KRUK na českom a slovenskom trhu posledných päť rokov.

Jaroslava Palendalová pôsobila v spoločnosti ako finančná riaditeľka od roku 2016 a má teda hlboké znalosti prostredia aj problematiky, ktorej sa spoločnosť venuje. Jej vymenovanie preto dáva záruku ďalšieho intenzívneho rozvoja spoločnosti aj prehĺbenie spolupráce s obchodnými partnermi. Potvrdila to aj sama Jaroslava Palendalová pri príležitosti svojho menovania: "Som pripravená pokračovať v propagovaní hodnôt, ktoré naša spoločnosť považuje za kľúčové, a prenášať ich do nášho každodenného života. Rešpektovanie mnohokrát neľahkej osobnej situácie našich klientov a súčasne snaha o nájdenie cesty k oddĺženiu, to je nielen základná filozofia našej spoločnosti, ale aj cesta, po ktorej chcem sama aj naďalej ísť.

K ďalšej personálnej zmene došlo na pozícii riaditeľa vymáhania pohľadávok, ktorú novo zastáva Martin Baudyš, doteraz zodpovedný za proces zmierlivého vymáhania.

Vďaka obom spomenutým zmenám získala spoločnosť KRUK čisto česko-slovenské vedenie, ktorého nespornou výhodou je nielen znalosť interného prostredia, ale aj dokonalá orientácia v miestnych podmienkach, podporená pokračujúcou úzkou spoluprácou s materskou spoločnosťou v Poľsku s viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami lídra na trhu správy a vymáhania pohľadávok.

Dôležitou osobou v obchodnom svete spoločnosti KRUK zároveň aj naďalej zostáva Ján Veselý na pozícii riaditeľa oddelenia strategických operácií a investícií a Pavlína Plášilová na pozícii obchodnej koordinátorky. Obaja spomenutí budú pokračovať v intenzívnom nákupe portfólií pohľadávok a budovaní vzťahov s obchodnými partnermi spoločnosti KRUK.

Späť hore