26/04/2023

Spoločnosť KRUK dosiahla po prvom štvrťroku 2023 zisk 235 miliónov PLN

Spoločnosť KRUK dosiahla po prvom štvrťroku 2023 zisk 235 miliónov PLN

Predstavenstvo spoločnosti KRUK S.A. dnes oznámilo finančné výsledky spoločnosti za prvé tri mesiace (do 31. marca 2023). Čistý zisk dosiahol 235 mil. PLN, čo predstavuje nárast o 1 mil. PLN vyšší ako bol predbežný odhad. Celkový príjem z nakúpených dlhových portfólií dosiahol 724 mil. PLN, čo predstavuje medziročný nárast o 16 %, a 774 mil. Hotovostný zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol 530 mil. PLN, čo predstavuje medziročný nárast o 18 % v súlade s predbežným odhadom.


"Mali sme skvelý štart do nového roka, v ktorom si spoločnosť KRUK pripomína 25. výročie založenia. Silné výnosy z nakúpených portfólií zvýšili náš zisk EBITDA na rekordnú pol miliardu PLN. Dôležité je, že tento celkový výkon sme dosiahli vďaka pozitívnym príspevkom zo všetkých našich trhov," povedal Piotr Krupa, generálny riaditeľ a prezident spoločnosti KRUK S.A.


Za prvé tri mesiace do 31. marca 2023 dosiahla skupina KRUK celkové výnosy vo výške 615 miliónov PLN, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %. Výnosy z nakúpených dlhových portfólií dosiahli v tomto období 538 miliónov PLN. PLN, ktoré spoločnosť KRUK investovala v prvých troch mesiacoch roku 2023, tvorili plných 84 % nákupy uskutočnené mimo Poľska, najmä na talianskom trhu.


"Výsledky za prvý štvrťrok, ktoré sme zverejnili, ukazujú našu silu, ambície a potenciál ďalšieho rastu. Zameriavame sa na vymáhanie nakúpených pohľadávok, najmä nezabezpečených retailových portfólií. Preto 93 % našich celkových investícií uskutočnených v prvom štvrťroku bolo do tohto typu aktív. Sme aktívni na všetkých trhoch, ktoré ponúkajú atraktívne investičné príležitosti a dávajú našim akcionárom a držiteľom dlhopisov možnosť podieľať sa na úspechu spoločnosti KRUK," komentuje Piotr Krupa.


Spoločnosť KRUK bola z hľadiska minuloročných finančných výsledkov jednou z najlepších verejne obchodovaných spoločností. V porovnaní s najväčšími kótovanými spoločnosťami v rovnakom odvetví zostáva aj jednou z najmenej zadlžených spoločností (s pomerom čistého dlhu k hotovostnému zisku EBITDA na úrovni 2,0) a zároveň jednou z najziskovejších (s návratnosťou vlastného kapitálu na úrovni 23 % za posledných 12 mesiacov).

"Naša finančná pozícia je solídna, najmä v porovnaní s našimi konkurentmi. Máme veľmi dobrý prístup k financovaniu, keďže okrem čerpania bankových úverov môžeme vydávať dlhopisy v Poľsku a severské dlhopisy v Európe. To nám dáva silu ďalej rozvíjať spoločnosť KRUK a posilňovať našu pozíciu na medzinárodnej úrovni. Dôsledne realizujeme našu stratégiu, a to tak z hľadiska pokračujúcej medzinárodnej expanzie, ako aj technologickej transformácie prevádzkových procesov skupiny," zhrnul Piotr Krupa, generálny riaditeľ a prezident spoločnosti KRUK S.A.

Späť hore