05/03/2024

Čistý zisk Skupiny KRUK presiahol za rok 2023 1 miliardu PLN

Čistý zisk Skupiny KRUK presiahol za rok 2023 1 miliardu PLN

Predstavenstvo spoločnosti KRUK S.A. dnes zverejnilo finančné výsledky Skupiny KRUK za celý rok 2023. Čistý zisk Skupiny za rok 2023 dosiahol 1 013 mil. PLN, čo predstavuje medziročný nárast 26 %, hotovostná EBITDA mala hodnotu 2 104 mil. PLN, t. j. 16 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Obe čísla predstavujú najvyššie celoročné výsledky v histórii Skupiny. Len vo štvrtom štvrťroku roku 2023 dosiahol čistý zisk 255 mil. PLN, čo je medziročný nárast o 100 %, pričom EBITDA v hotovosti za dané obdobie mala hodnotu 484 mil. PLN, čo predstavuje 9 % medziročný nárast. Výnosy z nakúpených dlhových portfólií za celý rok 2023 mali hodnotu 3 062 mil. PLN, medziročne o 17 % viac, a investície do nových dlhových portfólií dosiahli 2 972 mil. PLN, čo predstavuje medziročný nárast o 29 %.

 

„Rok 2023 bol úspešným rokom, kedy Skupina KRUK oslávila 25. výročie. Pre mňa bolo posledných 25 rokov obdobím intenzívnej práce, sústavného organického rastu, neustáleho zlepšovania a v posledných rokoch pokrokov v Lean a digitálnej transformácii. S potešením môžem povedať, že vďaka tomuto úsiliu sme prvýkrát v histórii dosiahli čistý zisk presahujúci 1 miliardu PLN. Vďaka vysokým splátkam prevyšujúcim 3 mld. PLN dosiahla hotovostná EBITDA výšku 2,1 mld. PLN. Väčšina našich investícií (celých 74 %) a splátok (56 %) pochádza zo zahraničných trhov, čo zdôrazňuje medzinárodný dosah našich operácií. V priebehu minulého roka sme zaznamenali obzvlášť silný rast aktivít Skupiny KRUK na talianskom a španielskom trhu,“ poznamenal Piotr Krupa, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti KRUK S.A.

 

Aktíva Skupiny na konci roka 2023 mali hodnotu 9,9 miliardy PLN, čo predstavuje medziročný nárast o 29 %. Účtovná hodnota investícií do dlhových portfólií Skupiny dosiahla 8,7 miliardy PLN a predstavovala 87 % hodnoty jej aktív. Vlastný kapitál vzrástol v porovnaní s koncom roka 2022 o 17 % na 3,8 miliardy PLN na konci roka 2023. Na konci roka 2023 mal čistý finančný dlh Skupiny hodnotu 5,1 miliardy PLN v porovnaní s 3,7 miliardy PLN v roku 2022. Pomer čistého dlhu k hotovosti EBITDA bol na konci roka 2023 2,4 v porovnaní s 2,1 na konci roka 2022.

 

„Tieto rekordné výsledky zdôrazňujú pevné obchodné základy a silnú pozíciu spoločnosti KRUK na trhu. Využili sme priaznivé ekonomické prostredie na dlhovom trhu a vlani sme investovali takmer 3 miliardy PLN. Za posledné tri roky sme získali portfóliá v celkovej výške 7 miliárd PLN, čím sme v podstate zdvojnásobili investície KRUK od počiatočného nákupu v roku 2003 do roka 2020 a do konca roka 2023 sme dosiahli kumulatívne 14,7 miliardy PLN investovaných do portfólií s nominálnou hodnotou 118 miliárd PLN. Celkové splátky za posledné dve desaťročia pritom dosiahli 18,5 mld. PLN. Hotovosť, ktorú vytvárame spolu s prístupom k bankovým úverom a emisiám dlhopisov v Poľsku aj v zahraničí, nám v posledných rokoch umožnili realizovať naše ambiciózne plány rastu. To tiež viedlo k tomu, že náš pomer čistého dlhu k hotovosti EBITDA vzrástol na 2,4 na konci roka 2023. Aj keď by sa tento pomer mohol s ďalšími investíciami zvýšiť, naším cieľom je udržať ho výrazne pod našimi zmluvnými podmienkami,“ povedal Piotr Krupa, generálny riaditeľ a prezident spoločnosti KRUK S.A.

 

Skupina KRUK si udržala silné zastúpenie žien vo vyšších manažérskych pozíciách na úrovni 58 % (v porovnaní so 62 % v roku 2022) a nízku mieru fluktuácie zamestnancov 11,1 % v porovnaní s 13,4 % v roku 2022. KRUK tiež pokračoval v iniciatívach finančného vzdelávania, vrátane projektu Deň bez dlhov a početných publikáciách v médiách. V decembri 2023 spoločnosť KRUK podpísala dohodu o akvizícii portfólia forwardových tokov vo Francúzsku v nominálnej hodnote až 120 mil. EUR v súlade so svojou pokračujúcou rastovou stratégiou.

 

„Také pozoruhodné výsledky by neboli možné bez nášho výnimočného tímu 3 400 oddaných zamestnancov KRUK. Práve vďaka angažovanému a ústretovému prístupu vždy premýšľame o tom, čo môžeme urobiť lepšie a ako sa rozvíjať v našej hlavnej obchodnej línii – nezaistených retailových pohľadávkach a čerpať cenné poznatky z našich minulých skúseností. V súlade s týmto prístupom sme koncom roka 2023 podpísali našu prvú zmluvu o kúpe dlhového portfólia vo Francúzsku. Ako prvý krok sa snažíme pozorovať a učiť sa, a vyhradiť si ďalšie rozhodnutia o expanzii, kým nezistíme potenciál trhu. Rovnako ako ja sa aj KRUK zaviazal k dlhodobým cieľom. Investujeme a zdokonaľujeme naše operácie na roky a desaťročia dopredu, pričom si uvedomujeme, že naše aktíva prinášajú dlhodobé výsledky. Investície vykonané pri založení spoločnosti KRUK, ktoré aj po 20 rokoch stále generujú hotovosť, sú toho dôkazom. Naše masívne investície posledných rokov prinesú výsledky v rokoch nasledujúcich,“ dodal Krupa. „Pre investorov od nášho debutu na burze presiahla miera návratnosti akcií KRUK S.A. 1100 percent. Okrem toho spoločnosť KRUK pravidelne rozdeľuje dividendy svojim akcionárom, k dnešnému dňu vyplatila spolu 1,1 miliardy PLN. Sme bežci na dlhé trate, reflektujeme posledných 25 rokov, vrátane našich 12 rokov na Varšavskej burze, a pozeráme sa dopredu na ďalších 25 rokov.

 

Kompletná neauditovaná správa je k dispozícii tu

 

Auditované finančné údaje budú zverejnené v konsolidovanej správe Skupiny KRUK za rok 2023, ktorej vydanie je naplánované na 27. marca 2024.

Späť hore