CHCEM PREDAŤ PORTFÓLIO POHĽADÁVOK SPOLOČNOSTI KRUK – UŽ SME V MINULOSTI SPOLUPRACOVALI

Každé portfólio pohľadávok ponúkané na predaj je podrobené detailnej analýze vykonanej na základe poskytnutých parametrov pôvodným veriteľom.

Ak chcete začať diskusiu o predaji portfólia pohľadávok, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontakty nájdete tu.

AKÝ JE POSTUP ODKUPU PORTFÓLIA POHĽADÁVOK?

Krok 1

Príprava dátovej pásky a fázy ocenenia

Každé portfólio pohľadávok na predaj je podrobené detailnej analýze vykonanej na základe poskytnutých parametrov o pohľadávkach (tzv. dátové pásky). Medzi hlavné údaje, ktoré sú využité na analýzu a stanovenie ceny, patria:

  1. Údaje o dlžníkovi (meno, rodné číslo, adresa, kontakty).
  2. Produktové informácie (typ produktu, informácie o poskytnutí produktu, prípadné zaistenie).
  3. Informácia o dlžnej sume (dátum splatnosti a zosplatnenia, rozdelenie dlžnej sumy na istinu, úroky a ďalšie poplatky, počet dní po splatnosti, informácie o doterajšom postupe vymáhania a pod.).

V priebehu ocenenia sa vysvetľujú a dopĺňajú hlavné charakteristiky pohľadávok pomocou otázok.

Krok 2

Podpis Zmluvy o postúpení pohľadávok a uhradení odmeny za odkúpené portfólio

V prípade, že ponúknutá cena je partnerom akceptovaná, nasleduje podpis Zmluvy o postúpení pohľadávok, ktorá je schválená obomi stranami. Po uplynutí dohodnutého platobného termínu je uhradená odmena za odkúpené pohľadávky.

Krok 3

Odovzdanie pohľadávok do správy a podpora po predaji

Po uhradení odmeny dochádza k prevodu odkúpených pohľadávok na nového veriteľa, ktorým je spoločnosť KRUK ČR a SK. Aby sme boli schopní spravovať pohľadávky, je nutné odovzdať dátový súbor s detailnými informáciami o pohľadávkach (vo formáte Excel) a dostupnú zmluvnú a ďalšiu dokumentáciu k dlžnej sume.

Po odovzdaní všetkých materiálov sa o pohľadávky stará interný tím. Ten je pôvodnému veriteľovi neustále k dispozícii v rámci podpory po predaji a zároveň s partnerom komunikuje v prípade doplňujúcich požiadaviek zo strany spoločnosti KRUK.

Späť hore