PRÁVNE ODDELENIE

Právne oddelenie zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s uplatňovaním pohľadávok v rámci právnych procesov a zabezpečuje podporu pre ostatné oddelenia spoločnosti v procese mimosúdneho vymáhania. Oddelenie zabezpečuje prípravu všetkých podkladov pre našich partnerov, ktorí nás zastupujú v súdnych konaniach a monitoruje zmeny v právnej oblasti ako na Slovensku, tak v Českej republike. Oddelenie sa tiež významne podieľa na procese nákupu nových portfólií a dôležitých projektoch v spoločnosti.

Späť hore