PR A MARKETING

Staráme sa o to, aby o KRUKu bolo počuť aj vidieť :)

Okrem reklamných kampaní usporadúvame tiež firemné eventy pre zamestnancov, obchodných partnerov a pravidelne tiež CSR aktivity, akou je napríklad Deň bez dlhov. Okrem iného sme zodpovední tiež za corporate identity firmy a v neposlednom rade aj za udržiavanie jej pozitívnej imidž v médiách.

Späť hore