ODDELENIE INVESTÍCIÍ

Naše oddelenie sa stará o nákup portfólií nesplácaných pohľadávok v Českej a Slovenskej republike.

Robíme analýzy trhu, budujeme vzťahy s obchodnými partnermi, vyjednávame a uzatvárame tie najdôležitejšie obchody, ktoré do našej firmy prinášajú peniaze. Našimi obchodnými partnermi sú najmä spoločnosti z bankového sektora, nebankové finančné inštitúcie, mobilný operátori, poskytovatelia energií a ďalších služieb.

Máme skrátka obchodného ducha a ťah na bránku.

Späť hore