INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (IT)

Našou úlohou je rozvoj IT systémov a aplikácií pre potreby spoločnosti.

Tvoríme interný podnikový systém, ktorý vyvíjame už niekoľko rokov v spolupráci s materskou spoločnosťou. Skladá sa z niekoľkých modulov a slúži ako hlavný nástroj a podpora pre ostatné oddelenia. Využívajú ho takmer všetci vrátane našich (skutočne mobilných) terénnych pracovníkov.

Priamo sa podieľame na dôležitých projektoch spoločnosti.

Späť hore