Financie

Sme zodpovední za komplexné vedenie účtovníctva, vedenie platobného styku, reporting a mesačné uzávierky.

Naším hlavným mottom je, že dokážeme skrotiť každé číslo!

Na našom finančnom oddelení účtujeme všetky doklady (faktúry, interné doklady, bankové výpisy, ...), tvoríme mesačné a ročné zúčtovanie a reporting na zahraničnú materskú spoločnosť, vytvárame vnútorné smernice, spracovávame priznanie k DPH, kontrolné hlásenia, súhrnný výkaz a priznanie k cestnej dani. Spolupracujeme so štatistickými inštitúciami, komunikujeme so všetkými oddeleniami (aj v rámci celej Skupiny KRUK), počítame a účtujeme cestovné náhrady, tvoríme manažérske reporty, identifikujeme a triedime platby.

Späť hore