CALL CENTRUM

V Call centre vybavujeme všetky prichádzajúce i odchádzajúce telefonické hovory s našimi klientmi.

Kto sme?

Sme normálni ľudia, každý s vlastným osobným príbehom, každý so svojimi radosťami a starosťami.

Kto sú naši klienti?

Ľudia, rovnakí ako sme my, každý z nich má tiež svoj životný príbeh.

A prečo je to dôležité?

Podstatou každej práce, teda aj práce v našom Call Centre, je otázka prístupu. Každodenne komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa dostali do finančných problémov, a je dôležité uvedomiť si, že na rovnakom mieste sa môže objaviť ktokoľvek z nás.

Obsluhujeme prichádzajúce hovory a klientom sami aktívne voláme. Naším hlavným cieľom je pomôcť klientom dostať sa z nepriaznivej finančnej situácie. Pre klienta sme tým posledným záchranným bodom, ponúkame rôzne riešenia dlhu zmierlivou cestou. Snažíme sa zariadiť pre klienta možné i nemožné, najdôležitejšia je však vždy snaha klienta.

Takže nasadiť slúchadlá a ideme na to.

Späť hore