BACK OFFICE

Naša práca je rôznorodá. Vykonávame hneď niekoľko činností naraz:

  • riešime e-mailovú komunikáciu s klientmi,
  • zabezpečujeme papierovú korešpondenciu,
  • spracúvame sťažnosti,
  • vybavujeme klientske požiadavky,
  • prijímame dátové správy,
  • tlačíme, skenujeme, anonymizujeme, archivujeme a skartujeme dokumenty.

Sme podporným oddelením pre ostatných:

  • call centrum,
  • našich poradcov v teréne,
  • tím produktových špecialistov,
  • oddelenie zákazníckej spokojnosti.

Naším cieľom je všetko vyriešiť v najlepšom záujme našich klientov. Rokujeme s osobným prístupom.

Pracujeme stále na nových projektoch na zefektívnenie našej práce.

Sme tímoví hráči a veríme v hodnoty našej spoločnosti.

Späť hore