LOGISTIKA A SPRÁVA BUDOVY

Každá spoločnosť potrebuje niekoho, kto sa stará o jej interné potreby a všetky jej oddelenia.

Na oddelení logistiky zaisťujeme služby spojené s plynulým chodom kancelárií.

Staráme sa o správu budovy, potrebné poistenie a početný vozový park. Spolupracujeme s partnermi a dodávateľmi na zaistení služieb fyzickej bezpečnosti i upratovacích služieb. A ak naši zamestnanci čokoľvek potrebujú, od ceruzky po nábytok, i s tým im pomôžeme v rámci nákupného procesu.

Skrátka, úzko spolupracujeme so všetkými oddeleniami a naším mottom je spokojnosť zamestnancov.  

Späť hore