Obaszar wyszukiwania

Obdobie školení & trainee program 

A A A Veľkosť fontu


Naša stratégia je založená na tom, že ponúkame služby s najvyššou kvalitou všetkým partnerom, s ktorými spolupracujeme. Preto potrebujeme pracovníkov vyškolených na najvyššej úrovni, ktorí budú schopní využiť znalosti potrebné pre pracovné aktivity, a ktorí budú vždy oboznámení s najnovšími postupmi na trhu vymáhania pohľadávok.

Z tohto dôvodu KRUK Česká a Slovenská republika kladie mimoriadny dôraz na školenie svojich zamestnancov.

Úvodné zaškolenie

Po nástupe je každý zamestnanec v rámci úvodného školenia zoznámený s postupmi, organizáciou a vnútornými systémami a to bez ohľadu na to, či predtým pracoval v obore a bez ohľadu na to, na akej pozícii pôsobil.

V tejto fáze je zaškolenie podporované interným trénerom. Zamestnanci sú zaškolení v rámci riadnych a špecializovaných výcvikových sekcií v najrôznejších oblastiach, ako je právo alebo IT, taktiež špecialistami.

Úvodné zaškolenie prebieha v období 2 týždňov a zahŕňa najrôznejšie témy, z ktorých uvádzame následujúce:

  • všeobecná prezentácia problematiky vymáhania pohľadávok
  • zákonnosť všetkých aktivít spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika
  • techniky vyjednávania
  • telefonické zručnosti
  • právne otázky súvisiace s vymáhaním pohľadávok 


Po úvodnom zaškolení

V rámci udržania najvyššej kvality zamestnancov je pre nich pripravené aj priebežné vzdelávanie.  Spoločnosť túto potrebu napĺňa poskytovaním pravidelných tréningových programov.
Programy zahŕňajú rôzne témy od otázok riešených v rámci úvodného zaškolenia až po oblasti ako sú:

  • stress management
  • asertivita vs. agresivita
  • Občiansky zákonník

Tieto 2 fázy tiež tvoria základ opakovacích programov pre získavanie informácií a coaching, ktoré sú ponúkané zamestnancom, ktorí o ne požiadajú, alebo ich potrebujú.