Obaszar wyszukiwania

KRUK ako zamestnávateľ 

A A A Veľkosť fontu


Naša spoločnosť ponúka svojim zamestnancom priaťelské pracovné prostredie, intenzívne zaškolenie pri nástupe a v priebehu pracovného vzťahu a motivačný systém založený na osobných výkonoch.

Kruk je nespochybniteľným lídrom na trhu správy pohľadávok, s cieľom poskytnúť svojim klientom efektívne služby podľa ich potrieb. Mnoho ocenení a vyznamenaní, ktoré dostávame dokazuje, že naša činnosť je vysoko hodnotená nezávislými porotami v prestížnych súťažiach. V roku 2010 sme okrem iného získali: Laur Klienta 2010 (klientský Laurel 2010) a Laur Klienta Grand Prix 2010 (klientský Laurel Grand Prix) – ocenenie v najväčšej celoštátnej spotrebiteľskej ankete, Certyfikat Inwestor w Kapitál (certifikát investora do ľudského kapitálu) a Lider Informatyki 2010 (IT líder 2010) - cena pre IT riešenia podporujúce trhovú stratégiu spoločnosti. Za rok 2014 sme boli vybratí ako najlepšia firma kótovaná na Varšavskej burze.