Obaszar wyszukiwania

Správy z tlače 

A A A Veľkosť fontu
 • Spoločnosť KRUK oznámila hospodárske výsledky za prvý štvrťrok roku 2013

  Finančné výsledky skupiny KRUK za 1. štvrťrok 2013. Zhrnutie a hlavné finančné výsledky za 1. štvrťrok 2013: • Spoločnosť KRUK zverejnila za prvý štvrťrok 2013 čistý zisk vo výške 4,66 mil. EUR, čo je o 41 % viac než v prvom štvrťroku 2012. • Prijaté platby z portfólií pohľadávok nakúpených v 1. štvrťroku 2013 dosiahli viac než 27,92 mil. EUR, čo je o 9 % viac než v zodpovedajúcom období roku 2012.

 • Finančné ťažkosti spotrebiteľov pomáhajú zmierniť terénni poradcovia

  Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) ponúka ďalšiu cennú službu zdarma – možnosť využívať konzultácií terénnych poradcov priamo v domácnostiach zadlžených osôb, ktorí sú jej klientmi.

 • Finančná skupina KRUK dnes oficiálne vstupuje na slovenský trh

  Spoločnosť KRUK, medzinárodná finančná skupina zameraná na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, dnes oficiálne vstupuje na slovenský trh. Riadením aktivít na slovenskom trhu, ktorý bude patriť do spoločnej správy regionálneho zastúpenia spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., bol poverený Krzysztof Różycki, generálny riaditeľ pražskej pobočky.

 • Rok 2011 – míľnik v rozvoji Skupiny KRUK

  Rok 2011 bol rozhodne míľnikom v rozvoji skupiny KRUK. Finančné a prevádzkové výsledky prezentované skupinou boli najlepšie od vzniku spoločnosti v roku 1998. Skupina Kruk je lídrom na trhu manažmentu pohľadávok v Poľsku a Rumunsku. KRUK International je navyše jedným z popredných hráčov v odvetví na rumunskom trhu.

 • Ventura 2011 udelená – KRUK znova „najdynamickejšou spoločnosťou“

  Spoločnosť KRUK S.A. bola vyznamenaná prestížnou cenou Ventura pre „Najdynamickejšiu spoločnosť” v roku 2011. Sošky každoročne udeľuje Enterprise Investors svojim najlepším portfóliovým spoločnostiam. Vratislavský KRUK si už po piatykrát siahol po tejto cene.

 • Nová generálna riaditeľka zahajuje cestu k ďalšiemu rozvoju spoločnosti KRUK

  Do funkcie generálnej riaditeľky spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika bola od 1. januára 2014 vymenovaná Paulina Sapkowska. Vo svojej pozícii bude naďalej zachovávať a podporovať zmierlivú stratégiu spoločnosti a súčasne rozširovať podiel skupiny KRUK na českom a slovenskom trhu.Začiatkom druhej polovice roku presunie KRUK svoje sídlo z Prahy do oblasti Hradca Králové a Pardubíc. Od zmeny lokácie očakáva spoločnosť priestor pre dynamickejší rozvoj.

 • Slováci si najčastejšie požičiavajú od rodiny a bánk

  Veriteľmi celej štvrtiny pôžičiek slovenských dlžníkov sú ich rodinní príslušníci. Nasledujú banky s 24 % pôžičiek, kolegovia a kamaráti (11 %) a až na štvrtom mieste sú nebankové inštitúcie s necelými 8 % pôžičiek. Prieskumom toho, od koho si ľudia najčastejšie požičiavajú peniaze, sa zaoberala spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.

 • Slováci sú finančne gramotní, ale tretina ich spláca záväzky s omeškaním

  Pri príležitosti medzinárodného Dňa bez dlhov poskytli odborníci spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, na kontaktných miestach bezplatné poradenstvo desiatkam ľudí, ktorí chcú vyriešiť svoju situáciu s dlhmi. Najčastejšie otázky smerovali na možnosti splácania dlhov z nízkych príjmov a riešenie exekúcií alebo insolvencií.

 • Priemerný dlh vlani klesol na 845 eur, najzadlženejší sú obyvatelia Prešovského kraja

  Priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov sa medziročne výrazne znížila. Zatiaľ čo v roku 2015 činila priemerná výška dlhu 1 450 eur, vlani klesla o takmer 42 % na 845 eur. Údaje vychádzajú z pravidelných analýz spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Častejšie a viac si požičiavajú muži (53 % dlžníkov s priemerným dlhom 926 eur), zatiaľ čo podiel žien tvorí 47 % a ich priemerný dlh činí 765 eur.

 • Spoločnosť KRUK zhodnotila ďalší rok silného rastu

  KRUK Group (WSE označenie: KRU), popredná stredoeurópska spoločnosť spravujúca dlhy, zverejnila svoje výsledky za rok 2016: - vymáhanie z portfólií pohľadávok medziročne vzrástlo o 20%, zo 192 miliónov EUR v roku 2015 na 231 miliónov EUR; - skupina investovala rekordnú sumu 299 miliónov EUR do portfólií pohľadávok na siedmich trhoch: Poľsko, Rumunsko, Česká republika, Slovensko, Nemecko, Španielsko a Taliansko.