Obaszar wyszukiwania

Správy z tlače 

A A A Veľkosť fontu
 • Svoje dlhy spláca menej než polovica zadlžených osôb

  Behom prvého štvrťroku tohto roku svoj dlh splatilo či aspoň začalo splácať 42,1 % zadlžených osôb. To je len o 0,1 % viac ako minulého roku. Vyplýva to z výsledkov medziročného zrovnávania interných štatistík spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK), ktoré sa týkajú schopnosti zadlžených osôb spĺňať svoje záväzky.

 • O nutnosti finančného vzdelávania detí je presvedčených 51 % slovenských občanov

  O nutnosti finančného vzdelávania detí a mládeže je presvedčených 51 % slovenských občanov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti KRUK, ktorý realizovala agentúra Focus. Podľa nej by takmer polovica Slovákov začala s finančným vzdelávaním detí a mládeže už na základnej škole. Hlavnými subjektmi, ktoré by mali toto finančné vzdelanie deťom poskytnúť, sú pritom rodina a stredná škola.

 • Slovenský dlžník pohľadom spoločnosti KRUK

  Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK), člen finančnej skupiny, ktorá je lídrom v oblasti správy pohľadávok v strednej Európe, prináša medziročné porovnávanie výsledkov svojich interných štatistík o slovenských dlžníkoch. Priemerný vek typického dlžníka je rovnako ako v minulom roku 44 rokov. Mierne sa zvýšil počet zadlžených žien, aj keď častejšími dlžníkmi zostávajú muži.

 • Ľudia sa najčastejšie zadlžujú kvôli novým spotrebičom a rekonšturkcií obydlia. Berú si pritom nemalé pôžičky.

  Najčastejšími dôvodmi, ktoré vedú ľudí k tomu, aby si vzali pôžičku, je nákup domácich spotrebičov (22 %), rekonštrukcia bytu (21 %), splátky starších pôžičok (13,7 %) a nákup potravín (9,9 %) či automobilu (9,6 %). Vyplýva to z výsledkov interného prieskumu spoločnosti KRUK. Finančné čiastky, ktoré si ľudia za týmito účelmi požičiavajú, pritom nebývajú malé: nadpolovičná väčšina opýtaných dlží finančnú čiastku vyššiu ako 360 eur, u štvrtiny respondentov pak presahuje dlžná čiastka 1 800 eur.

 • Najviac šetria podnikatelia a dôchodci. Dve tretiny seniorov má finančnú rezervu na dva mesiace.

  Aj napriek tomu, že seniori vnímajú svojú finančnú situáciu ako nepriaznivú a svôj dôchodok ako nedostatočný, dokážu zo svojích príjmov ušetriť. Ako vyplýva z výsledkov výskumu spoločnosti FOCUS, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK, takmer 30 % seniorov má finančnú rezervu na viac ako tri mesiace a 35 % seniorov na dva až tri mesiace. Dôchodci tak patria z hľadiska sociálných skupín k najsporivejším ľuďom. Podobne na tom sú podnikatelia.

 • Skupina KRUK v roku 2013: Rekordné množstvo prijatých platieb z portfólií pohľadávok

  Skupina KRUK, líder na trhu správy pohľadávok v strednej Európe, opäť vykázala veľmi dobré finančné výsledky. Dokazujú to zverejnené konsolidované finančné ukazovatele za rok 2013.

 • Skryté nebezpečenstvo malých dlhov

  Väčšina slovenských občanov nemá úver na vysokú čiastku, zato ich ťažia malé dlhy v podobe neuhradených splátok, zloženiek a rôznych pokút. Hoci sa zdanlivo jedná o malý dlh, oplatí sa konať čo najskôr. Hrozí totiž, že aj tie najmenšie dlhy vzrastú a stanú sa veľkými. Rastúce zadlženie môže spôsobovať pocity bezradnosti a osobného zlyhania. Ak sa človek riadi niekoľkými jednoduchými zásadami, môže sa dostať z takmer každého dlhu.

 • Dlh ako dedičstvo

  Ľudia počas svojho života nazbierajú určitý majetok, ktorý po smrti odkážu svojim potomkom, aby ich aspoň nejakým spôsobom ďalej zaopatrili. Môže sa ale stať, že predmetom dedičstva sa stanú tiež dlhy. Potomkovia sa tak ocitajú vo veľmi ťažkej situácii znamenajúcej finančné problémy, z ktorých je zložité nájsť cestu von.

 • Peniaze za vysvedčenie alebo Je správne odmeňovať deti?

  Vysvedčenie je rozdané a rada rodičov premýšľa, či tou najlepšou cestou, ako odmeniť svojho potomka za školské výsledky, sú peniaze. Existuje niekoľko najčastejších spôsobov, akými rodičia oceňujú svoje deti za známky a za pomoc v domácnosti; všeobecne sa za vhodný darček považuje všetko, čo dieťaťu urobí radosť. Odmena by mala mať primeranú, nie príliš vysokú hodnotu, môže sa jednať napr. o hračku, knihu, výlet alebo spoločnú rodinnú oslavu. Ale čo peniaze?

 • Nástrahy povianočných výpredajov

  Začiatok nového kalendárneho roka je mimo iného aj obdobím stanovovania najrôznejších predsavzatí, ktoré sa často týkajú väčšej sporivosti. Ako však tieto predsavzatia dodržať, keď obchodníci lákajú zákazníkov v rámci povianočných výpredajov na obrovské zľavy atakujúcou hranicu 80 %? Odolať nie je jednoduché - zvlášť, keď väčšina ľudí nemá prehľad o svojich voľných finančných prostriedkoch.