Obaszar wyszukiwania

Správy z tlače 

A A A Veľkosť fontu
 • Skupina KRUK vykazuje za prvé tri mesiace roku 2015 zisk vo výške 13 miliónov eur

  Skupina KRUK, jednotka na trhu správy pohľadávok v strednej Európe, zverejnila svoje výsledky hospodárenia za 1. štvrťrok 2015: - Čistý zisk 12,5 mil. eur, medziročný nárast o 27 %. - Tržby 32,8 mil. eur, nárast o 11 % oproti 1. štvrťroku 2014. - Prijaté platby z odkúpených portfólií pohľadávok dosiahli hodnotu 46,1 mil. eur, čo je o 22 % viac ako v 1. štvrťroku 2014.

 • Dlhy: Samoživiteľky ako riziková skupina

  Zaisťovať finančný chod rodiny je náročná úloha pre oboch rodičov, obzvlášť ak na to jeden z partnerov zostane sám. Rozdiel medzi finančnými príjmami a výdavkami samoživiteliek býva často zanedbateľný a tvoriť peňažné rezervy je pre ne prakticky nemožné. Sú tak náchylnejšie na pôžičky, ktorými kompenzujú nedostatočný príjem.

 • Ženy dlžia priemerne o pätinu menej než muži

  Ženy sa stavajú ku svojej finančnej situácii spravidla zodpovednejšie než muži. Dokazujú to interné štatistiky spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Vyplýva z nich, že ženy sa zadlžujú až o 25 % menej než muži. Ak sa navyše dostanú do finančných problémov, priemerná suma, ktorú dlžia, je o štvrtinu nižšia.

 • Slováci splácajú svoje finanční záväzky rok od roku rýchlejšie

  Schopnosť Slovákov dostáť svojim finančným záväzkom rok od roku rastie. Hlavným dôvodom je najmä rastúci záujem o pôžičky nižšej hodnoty. Tento postoj spotrebiteľov sa automaticky premieta do silného medziročného poklesu priemernej dlžnej sumy v ráde až deväťsto eur. Vyplýva to z interných štatistík spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Práve pokles priemernej dlžnej sumy umožňuje v súčasnosti zadlženým osobám splatiť svoje záväzky podstatne skôr.

 • Skupina KRUK vykázala rekordný zisk vo výške 36,6 mil. eur a oznámila silnú stratégiu na nasledujúcich päť rokov

  Hlavné fakty: • Skupina KRUK investovala do portfólií pohľadávok 137,8 mil. eur • Prijaté platby z nakúpených portfólií pohľadávok boli vo výške 171,8 mil. eur • Konsolidovaný čistý zisk bol vo výške 36,6 mil. eur • Vďaka investíciám vo výške 137 mil. eur získala Skupina v regióne zahŕňajúcim Poľsko, Rumunsko, Českú republiku a Slovensko 22 % podiel na trhu.

 • Muža ako živiteľa rodiny vidí len 5 % Slovákov

  Hlavou rodiny sú odjakživa muži, v oblasti financií to už ale neplatí. Zodpovednosť za zachovanie dobrej finančnej situácie celej rodiny by podľa polovice Slovákov mali mať všetci jej zárobkovo činní príslušníci. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zaoberá správou pohľadávok. Rola muža ako živiteľa rodiny sa oslabuje, o jej dôležitosti je presvedčený len každý dvadsiaty Slovák (5 %).

 • Slováci sa ochotnejšie zverujú so svojimi zdravotnými problémami ako so svojimi dlhmi

  Dlhy predstavujú pre zadlženého človeka veľké finančné i psychické bremeno. Sú tiež tretím najčastejším problémom, s ktorým sa ľudia obávajú zveriť svojmu okoliu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zaoberá správou pohľadávok. Ľudia sa najviac boja zveriť sa so svojimi finančnými problémami rodičom, naopak najmenej sa obávajú rozhovoru o dlhoch s manželkou, manželom alebo partnerom a s lekárom či psychológom.

 • Láska, peniaze a dlhy: Štvrtina Slovákov nedokáže svojim deťom odoprieť rôzne potešenia ani vtedy, keď majú finančné problémy

  Rodičovská láska je jedným z najsilnejších citov, pre ktorý je človek ochotný dostať sa do finančných problémov. Štvrtina Slovákov je ochotná splniť želania svojich detí aj vtedy, keď nie sú práve v najlepšej finančnej situácii. Štvrtina z nich sa navyše zadlžila.

 • Slováci chcú svoje dlhy riešiť, väčšinou však začnú neskoro

  Aj keď sú dlhy pomerne citlivou témou, Slováci sa o nich neboja hovoriť na verejnosti s odborníkmi. Vyplýva to z reakcií ľudí, ktorí v rámci podujatia Deň bez dlhov hovorili s poradcami zo spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK).

 • Medzinárodný prieskum: Vplyv dlhov na rodinný život

  Hovoriť o vlastnej finančnej situácii nie je vždy ľahké, a to ani v prípade najbližších príbuzných. So svojou finančnou situáciou sa najbližším príbuzným zverujú dve tretiny obyvateľov Rumunska a približne polovica obyvateľov Slovenska, Česka a Poľska. Slováci, Česi a Poliaci sa rodine najčastejšie zveria preto, aby ju ochránili pred zbytočnými problémami, ktoré by jej nepríjemná finančná situácia mohla spôsobiť. Pre Rumunov je najčastejším dôvodom snaha udržať v rodine pozitívne a optimistické ovzdušie.