Obaszar wyszukiwania

Správy z tlače 

A A A Veľkosť fontu
 • Zisk skupiny KRUK za 1. polrok roku 2015 dosahuje rekordných 25,5 mil. eur

  Skupina KRUK (ticker symbol na Varšavskej burze cenných papierov: KRU), líder v oblasti riadenia pohľadávok v strednej Európe, zverejnila svoje výsledky za 1. polrok roku 2015.

 • S rastúcim povedomím ľudí o inkasných agentúrach sa zvyšuje ochota ľudí aktívne s nimi komunikovať

  Povedomie o inkasných agentúrach a náplni ich práce má takmer polovica Slovákov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry IPSOS realizovaného pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Oboznámení ľudia sú zároveň ochotnejší aktívne reagovať na písomnú komunikáciu zo strany inkasných agentúr (49 %) než tí, ktorí činnosť inkasných agentúr nepoznajú (29 %).

 • Ľudia hovoria o svojich dlhoch radšej so ženami

  Slováci, ktorí sa dostanú do finančných problémov a zadĺžia sa, hľadajú pomoc či pochopenie častejšie u žien, ako u mužov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry IPSOS, realizovaného pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Ľudia s dlhmi si u žien cenia najmä ich porozumenie a schopnosti lepšie viesť domáci rozpočet.

 • KRUK v septembri vstúpi do slovenských a českých domácností

  Prostredníctvom televíznych obrazovek vstúpi v septembri spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) do slovenských a českých domácností, aby cez reklamné spoty vzdelávala zadĺženú verejnosť v nutnosti riešiť dlhové problémy. Ide o historicky prvú reklamnú kampaň v oblasti dlhovej problematiky na slovenskom a českom trhu. Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika tak naväzuje na koncept úspešných osvetových kampaní, ktoré už spustila na poľskom a rumunskom trhu.

 • Ochota zadlžených osôb komunikovať s veriteľmi rastie

  Počet ľudí, ktorí pravidelne komunikujú so svojim veriteľom, ak majú finančné ťažkosti, z roka na rok rastie. Z interných štatistík spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zaoberá správou a vymáhaním pohľadávok, vyplýva, že sa zvyšuje počet zadlžených ľudí, ktorí sú ochotnejší s veriteľom hovoriť o svojich záväzkoch a riešiť ich.

 • Štyri z piatich jednočlenných domácností majú problém uhradiť prípadné neočakávané výdavky

  Absolútna väčšina ľudí hľadá v ťaživých finančných situáciách podporu u svojich najbližších – teda partnerov či manželov/manželiek. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus realizovaného pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika. Existujú však i ľudia, ktorí žijú sami a musia sa spoľahnúť iba sami na seba. Práve oni podľa ŠÚ SR predstavujú rizikovú skupinu, ktorá sa môže dostať do dlhov. Potvrdzuje to aj fakt, že viac než štyri pätiny z nich by mali problém uhradiť prípadné neočakávané výdavky.

 • Seniori majú strach z dlhov. Keď už musia, požičiavajú si skôr menšie sumy, a to nie pre seba, ale pre rodinu

  Finančná situácia seniorov často nebýva príliš priaznivá. Môžu za to najmä ich obmedzené finančné príjmy. Z pôžičiek ako možného riešenia náročnej finančnej situácie má však väčšina seniorov skôr strach. Vyplýva to z interných štatistík spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), podľa ktorých je len každý jedenásty Slovák bojujúci s dlhmi starší než 65 rokov.

 • Nezamestnanosť ako hlavný dôvod zadlženia

  Polovica Slovákov se domnieva, že najčastejším dôvodom, prečo se ľudia zadlžia, je strata zamestnania. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus realizovaného pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Oprávnenosť ich obáv potvrdzujú tiež informácie ŠÚSR, podľa ktorých sa ľudia môžu dostať do závažnejších finančných problémov už po šiestich mesiacoch od straty zamestnania.

 • Skupina KRUK vykazuje za prvé tri mesiace roku 2015 zisk vo výške 13 miliónov eur

  Skupina KRUK, jednotka na trhu správy pohľadávok v strednej Európe, zverejnila svoje výsledky hospodárenia za 1. štvrťrok 2015: - Čistý zisk 12,5 mil. eur, medziročný nárast o 27 %. - Tržby 32,8 mil. eur, nárast o 11 % oproti 1. štvrťroku 2014. - Prijaté platby z odkúpených portfólií pohľadávok dosiahli hodnotu 46,1 mil. eur, čo je o 22 % viac ako v 1. štvrťroku 2014.

 • Dlhy: Samoživiteľky ako riziková skupina

  Zaisťovať finančný chod rodiny je náročná úloha pre oboch rodičov, obzvlášť ak na to jeden z partnerov zostane sám. Rozdiel medzi finančnými príjmami a výdavkami samoživiteliek býva často zanedbateľný a tvoriť peňažné rezervy je pre ne prakticky nemožné. Sú tak náchylnejšie na pôžičky, ktorými kompenzujú nedostatočný príjem.