Obaszar wyszukiwania

Správy z tlače 

A A A Veľkosť fontu
 • V posledných troch rokoch najviac rástli platy dopravcom, najmenej predavačkám

  Podľa ŠÚSR priemerná mzda na Slovensku medziročne vzrástla zhruba o 4 %. Z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, je zrejmé, že na tomto trende profitujú predovšetkým zamestnanci z dopravného sektora (31 %) a finančníci (29 %).

 • V Európe aj na Slovensku sa majú najlepšie ajťáci

  Mnohí Európania (65 %) sa vyjadrujú k svojej finančnej situácii kriticky. Štvrtine (25 %) obyvateľov skúmaných európskych krajín* na konci mesiaca nezostávajú žiadne prostriedky a ich mesačný príjem často len ťažko dostačuje na pokrytie životných nákladov. Ďalších 40 % Európanov s peniazmi vyjde, ale neplánované výdavky sú pre nich veľký problém. Iba 29 % respondentov zostávajú po uhradení každodenných výdavkov peniaze, ktoré môžu sporiť.

 • Vianočné pôžičky najčastejšie využívajú vodiči, našetrené majú predavačky

  Vianoce sa spájajú so značnými finančnými výdavkami, na ktoré nie sú rodinné rozpočty vždy pripravené. Až 18 % Slovákov si preto berie na darčeky a náklady spojené s vianočnými prípravami úver. V Žilinskom kraji ide dokonca takmer o štvrtinu obyvateľov.

 • Najviac si požičiavajú pracovníci z dopravy a uniformovaných služieb, ktorí zároveň najčastejšie utrácajú cez rozpočet.

  Odvetvia, v ktorých zamestnanci najčastejšie míňajú cez rozpočet (sektor dopravy a uniformovaných služieb), sú zároveň odvetviami, ktoré sú najviac naklonené riešiť situáciu pôžičkou. Ku svojmu rozpočtu veľmi zodpovedne pristupujú pedagogickí pracovníci, ktorí mávajú len veľmi malé oneskorenia pri splácaní svojich záväzkov.

 • Viac než štvrtina Slovákov si požičala peniaze pre príbuzných alebo priateľov

  Podľa prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, si vyše 28 % Slovákov niekedy vzalo úver kvôli finančným potrebám niekoho iného.

 • Spoločnosť KRUK oznamuje svoje hospodárske výsledky za prvý polrok roku 2017 s rekordným čistým ziskom vo výške 50,7 milióna EUR

  Skupina KRUK, líder na trhu správy pohľadávok v strednej Európe, zverejnila svoje hospodárske výsledky za prvú polovicu roku 2017.

 • Viac než tretina Slovákov nakupuje vo výpredajoch, aby ušetrila

  Skupina KRUK, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, realizovala na Slovensku rozsiahly prieskum o hospodárení s rodinnými financiami. Vyplýva z neho, že v záujme úspory peňazí v rodinnom rozpočte nakupuje viac než tretina Slovákov (37 %) vo výpredajoch a zľavových akciách, resp. navštívi viac obchodov, aby zohnala tovar za najnižšiu cenu.

 • Prázdniny môžu priniesť dodatočný príjem, ale aj ďalšie zadlžovanie. Na dovolenku si Slováci takmer nepožičiavajú

  Podľa prieskumu skupiny KRUK, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, si len 2 % ľudí, ktorí si plánujú vziať v blízkej budúcnosti nejaký úver, peniaze požičiava na dovolenku. Najčastejšími dôvodmi pôžičiek sú zaobstaranie či stavba bývania (44 %), nákup vybavenia bytu (25 %) a kúpa auta (24 %).

 • Slováci veľmi dobre rozumejú bankovým produktom, tretina z nich má alebo mala záväzok po splatnosti

  Bankový účet a on-line bankovníctvo využíva viac než 93 %, resp. 76 % Slovákov. Napríklad v Nemecku je to len 87 %, resp. 74 % ľudí. Slováci tiež veľmi vysoko hodnotia svoju finančnú gramotnosť: len necelé 4 % respondentov prieskumu priznávajú veľmi nízku alebo žiadnu znalosť bankových produktov, zatiaľ čo v Taliansku je to viac než 18 % opýtaných. Výbornú alebo veľmi dobrú znalosť bankových produktov deklaruje 40 % Slovákov, čo je najviac zo všetkých krajín, v ktorých prieskum prebiehal.

 • Ženy sú viac zadlžené, ale splácajú zodpovednejšie

  Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, urobila pri príležitosti Dňa bez dlhov prieskum, z ktorého vyplýva, že nejaký dlh má v SR šestina (16 %) žien, ale len 14 % mužov. Ženy tiež menej často plánujú svoje financie (príjmy a výdavky plánuje 23 % žien oproti 33 % mužov) a nedarí sa im pravidelne ušetriť časť peňazí.