Obaszar wyszukiwania

Vedenie 

A A A Veľkosť fontu


Náš tím sa skladá z manažérov a zamestnancov s predchádzajúcou praxou v známych finančných inštitúciách a spoločnostiach na vymáhanie pohľadávok. Skúsení právnici zaisťujú potrebnú podporu v rámci aktivít vymáhania pohľadávok.

S ohľadom na štruktúru spoločnosti patrí celý zisk jedinému vlastníkovi, poľskej spoločnosti KRUK SA, ktorá zastupuje dôležité miesto na trhu finančných služieb a zároveň dobre známemu a spoľahlivému partnerovi bánk a ďalších finančných inštitúcií, rovnako ako najväčších distribútorov produktov a služieb.

Riadiaci tím KRUK Group

 • Piotr Krupa - predseda predstavenstva
 • Agnieszka Kułton - člen predstavenstva
 • Urszula Okarma - člen predstavenstva
 • Iwona Słomska - člen predstavenstva
 • Michał Zasępa - člen predstavenstva

Dozornú radu KRUK Group tvoria títo členovia

 •  Piotr Stępniak - predseda dozornej rady
 • Katarzyna Beuch - člen dozornej rady
 • Tomasz Bieske - člen dozornej rady
 • Arkadiusz Orlin Jastrzębski - člen dozornej rady
 • Krzysztof Kawalec - člen dozornej rady
 • Robert Koński - člen dozornej rady
 • Józef Wancer - člen dozornej rady

Vedenie spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

 • Paulina Sapkowska - generálna riaditeľka