Obaszar wyszukiwania

Predmet činnosti 

A A A Veľkosť fontu


KRUK Česká a Slovenská republika sa špecializuje na kompletné riadenie pohľadávok. Efektívne obsluhujeme celý rad finančných produktov nachádzajúcich sa vo všetkých fázach porušenia povinnosti a s rôznymi statusmi prípadu. 

Naše služby zahŕňajú: mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie, vymáhanie v teréne, služby súkromných vyšetrovateľov a odkúpenie portfólií.

Výhody poskytované partnerom KRUK Česká a Slovenská republika:

  • exkluzívne  využitie právnych zdrojov pre vymáhanie
  • efektívne  vymáhanie v najkratšom možnom čase
  • bez nutnosti vynakladať prostriedky vopred
  • prístup k moderným metódam vymáhania
  • maximálne zabezpečenie osobných dát klientov
  • dôvernosť dát poskytnutých partnerom
  • najlepšia komunikácia a flexibilita v kontakte s partnerom
  • vysoká kvalita reportingu