Obaszar wyszukiwania

Poslanie & Hodnoty 

A A A Veľkosť fontu

 

POSLANIE, VÍZIA A HODNOTY SKUPINY KRUK

MISIA

Našimi klientmi sú ľudia, ktorí bojujú so zadlžením. Budujeme s nimi pozitívny vzťah a pomáhame im získať späť ich finančnú dôveryhodnosť. Dodržujeme sociálne a právne normy týkajúce sa splácania dlhov.

VÍZIA

Vízia skupiny KRUK je byť jednou z najinovatívnejších a najväčších skupín, spravujúcich zadlžené osoby.

HODNOTY

Klienti

 • Pristupujeme ku klientom s dôstojnosťou.
 • Pomáhame im dostať sa z dlhovej pasce.
 • Staráme sa o bezpečnosť osobných údajov.

Obchodní partneri

 • Nedávame prázdne sľuby.
 • Uplatňujeme jedinečný prístup podľa očakávania každého jednotlivého partnera.
 • Rešpektujeme všetkých našich konkurentov.
 • Zachovávame dôvernosť informácií.
 • Vyhýbame sa stretu záujmov.
 • Neprijímame žiadne formy korupcie.
 • Sme zaviazaní udržiavať dlhodobé a trvalé vzťahy.

Akcionári

   Kľúčovými hodnotami, ktoré ctíme vo vzťahu k akcionárom, sú:

 • pravda,
 • komplexnosť,
 • kontinuita,
 • rýchlosť,
 • zrozumiteľnosť.

Vo firme

 • Rešpektujeme názory našich zamestnancov.
 • Chránime dobré meno našej spoločnosti.
 • Podporujeme dobré vzťahy vnútri skupiny KRUK.
 • Pomáhame si navzájom.
 • Sme tolerantní.
 • Naše vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte a partnerstve.
 • Snažíme sa neustále zlepšovať svoje schopnosti.