Obaszar wyszukiwania

Poslanie & Hodnoty 

A A A Veľkosť fontu

 

POSLANIE, VÍZIA A HODNOTY SKUPINY KRUK

MISIA

Našimi klientmi sú ľudia, ktorí bojujú so zadlžením. Budujeme s nimi pozitívny vzťah a pomáhame im získať späť ich finančnú dôveryhodnosť. Dodržujeme sociálne a právne normy týkajúce sa splácania dlhov.

VÍZIA

Spoločnosť KRUK chce byť číslom 1 vo svete z hľadiska trhovej hodnoty medzi spoločnosťami z nášho odboru. Prekonávame očakávania našich klientov i obchodných partnerov, budujeme s nimi dlhodobé a partnerské vzťahy. Stanovili sme nové smery na finančnom trhu – zameriavame sa na to, v čom máme možnosť byť najlepší na svete, máme tak motiváciu do ďalších aktivít a zvyšujeme hodnotu spoločnosti. Budujeme úžasné a efektívne pracovné prostredie pre pozitívnych ľudí s vášňou.

HODNOTY

Klienti

 • Ku klientom pristupujeme s dôstojnosťou.
 • Pomáhame im dostať sa z dlhovej pasce.
 • Staráme sa o bezpečnosť osobných údajov.

Obchodní partneri

 • Nedávame prázdne sľuby.
 • Uplatňujeme jedinečný prístup podľa očakávania každého jednotlivého partnera.
 • Rešpektujeme všetkých našich konkurentov.
 • Zachovávame dôvernosť informácií.
 • Vyhýbame sa stretu záujmov.
 • Pracujeme na základe transparentných a spravodlivých pravidiel.
 • Budujeme dlhodobé a trvalé vzťahy.

Akcionári

   Pri komunikácii s našimi akcionármi sa riadime hodnotami, ktorými sú:

 • pravda,
 • komplexnosť,
 • kontinuita,
 • rýchlosť,
 • zrozumiteľnosť.

Vo firme

 • Rešpektujeme názory našich zamestnancov.
 • Chránime dobré meno našej spoločnosti.
 • Podporujeme dobré vzťahy vnútri skupiny KRUK.
 • Pomáhame si navzájom.
 • Sme tolerantní.
 • Naše vzťahy sú založené na vzájomnom rešpekte a partnerstve.
 • Snažíme sa neustále zlepšovať svoje schopnosti.

Osobné hodnoty predsedu predstavenstva

 • Efektívne konáme len v prípade, keď sa k sebe správame so vzájomnou úctou.
 • Nekompromisná poctivosť je najúčinnejší spôsob, ako si získať a udržať rešpekt druhých.
 • Pokiaľ niečo stojí za to, vyplatí sa to robiť dobre – to znamená čestne, zodpovedne a rešpektovať termíny.
 • V jednoduchosti je krása.
 • Neustále zlepšujeme svoje schopnosti a zúčastňujeme sa školení – je to povinnosť každého zamestnanca a prípadne celej spoločnosti.
 • Neberte sami seba príliš vážne.
 • Uznanie a ocenenie individuálnych i spoločných úspechov je neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce.
 • Neakceptujeme sťažnosti (bez návrhov na konštruktívne riešenie).