Obaszar wyszukiwania

Zprávy 

A A A Veľkosť fontu

Zdroj: KRUK Group...

V posledných troch rokoch najviac rástli platy dopravcom, najmenej predavačkám

16-03-2018

Podľa ŠÚSR priemerná mzda na Slovensku medziročne vzrástla zhruba o 4 %. Z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, je zrejmé, že na tomto trende profitujú predovšetkým zamestnanci z dopravného sektora (31 %) a finančníci (29 %), ktorým sa za posledné tri roky najviac zvýšil príjem. Pokles príjmu naopak uvádza plných 40 % ľudí zamestnaných v stavebníctve a zhodný počet ľudí vo finančnom sektore. Pokiaľ porovnáme výsledky finančnej skupiny s ostatnými sektormi, zistíme, že respondenti zaznamenali nielen jeden z najväčších rastov príjmov za posledné tri roky, ale zároveň početná časť uviedla výrazný pokles.  

Mzdy rástli najvýraznejšie v obchodnom sektore: 13 % respondentov zaznamenalo nárast o 30 % a viac. Rovnaké zvýšenie domáceho rozpočtu (o 30 % a viac) uviedlo 12 % respondentov zo sektora dopravy a financií. Znížením príjmov bol najviac postihnutý sektor stavebníctva, v ktorom domáci rozpočet klesol o 30 % a viac u celej štvrtiny pracujúcich.

Zvýšenie príjmov často vedie k zníženiu obozretnosti voči dlhom a ich splácaniu. Ľudia získajú pocit, že si môžu dovoliť viac utrácať a povedzme aj viac sa zadlžiť. V prípade straty zamestnania alebo dlhodobej choroby, čo sú najčastejšie dôvody finančných problémov, im ale môžu chýbať prostriedky na splácanie dlhov i bežnú prevádzku domácnosti. Najlepšou prevenciou neschopnosti splácať úvery v prípade nečakaných udalostí je priebežné vytváranie finančnej rezervy aspoň vo výške trojmesačného platu,“ dopĺňa Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

V doprave a finančnom sektore využijú zvýšenú mzdu na splácanie dlhov

Jednotlivé profesie nakladajú so zvýšeným príjmom odlišným spôsobom. Pokiaľ sa zvýši mzda zamestnancom v doprave a vo financiách, 37 %, resp. 30 % respondentov ju použije na splácanie dlhov. Viac šetriť začnú ajťáci (46 %) a bankári (36 %), zamestnanci z IT sektora a služieb však zvýšený príjem tiež intenzívnejšie utrácajú. Zamestnanci v sektore služieb (30 %) začnú po zvýšení platu menej plánovať nákupy a míňajú spontánnejšie.

Platy v Európe

Z medzinárodného porovnania v rámci prieskumu spoločnosti KRUK vyplýva, že v štátoch, ktoré čelia ekonomickým problémom, ako sú Taliansko a Španielsko, výrazne klesajú platy predovšetkým zamestnancom v odbore služieb, stavebníctva a dopravy. V týchto krajinách uvádza pokles príjmov viac než 50 % respondentov zo zmienených odborov. Ku zvyšovaniu (viac ako k poklesu) miezd dochádza vo všetkých odboroch predovšetkým v Nemecku a Poľsku, ale takmer v polovici skúmaných profesií aj v Rumunsku. Najčastejšie rastú platy zamestnancov v odbore informačných technológií a finančných služieb, ale napríklad v Nemecku si výrazne prilepšili aj učitelia a v Rumunsku príslušníci uniformovaných zborov.

 

Späť