Obaszar wyszukiwania

Zprávy 

A A A Veľkosť fontu

Zdroj: KRUK Group...

V Európe aj na Slovensku sa majú najlepšie ajťáci

13-02-2018

Mnohí Európania (65 %) sa vyjadrujú k svojej finančnej situácii kriticky. Štvrtine (25 %) obyvateľov skúmaných európskych krajín* na konci mesiaca nezostávajú žiadne prostriedky a ich mesačný príjem často len ťažko dostačuje na pokrytie životných nákladov. Ďalších 40 % Európanov s peniazmi vyjde, ale neplánované výdavky sú pre nich veľký problém. Iba 29 % respondentov zostávajú po uhradení každodenných výdavkov peniaze, ktoré môžu sporiť. O peniaze sa nemusí obávať 6 % oslovených Európanov. Toto sú závery reprezentatívneho prieskumu spoločnosti KRUK, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, na ktorom sa zúčastnili respondenti zo siedmich európskych krajín. Prieskum porovnával odpovede od zamestnancov pracujúcich v službách, obchode, stavebníctve, doprave a logistike, financiách, IT, zdravotníctve, vzdelávaní a uniformovaných zložkách.

V Európe aj na Slovensku sa majú najlepšie ajťáci

Na Slovensku hodnotia najlepšie svoju finančnú situáciu zamestnanci v odbore IT a v zdravotníctve, so svojím príjmom najhoršie vychádzajú zamestnanci zo sektora dopravy a služieb. Na európskej úrovni sa vnímanie vlastnej finančnej situácie v jednotlivých odvetviach veľmi líši. Najlepšie svoju finančnú situáciu hodnotia respondenti pracujúci v odbore IT a finančných služieb, z ktorých svoju finančnú situáciu hodnotilo ako dobrú alebo veľmi dobrú 46 %, resp. 42 % oslovených. V odbore služieb a dopravy a logistiky to bolo iba 30 %. So svojimi financiami sú najspokojnejší Európania pracujúci v IT sektore v Španielsku (61 % spokojných respondentov).

Polovica účastníkov má úspory maximálne vo výške troch mesačných platov

Pätina (21 %) Európanov má úspory vo výške maximálne jedného mesačného príjmu. Ďalších 29 % respondentov má úspory vo výške dvoch až troch mesačných platov, teda celkovo polovica Európanov má v najlepšom prípade úspory vo výške troch mesačných platov. Nemci sa tu umiestňujú pod európskym priemerom: aj napriek tomu, že sa sami označujú za sporivý národ, 46 % respondentov má úspory iba do výšky troch mesačných platov. „Najmä vo východnej Európe majú ľudia často k dispozícii omnoho menej rezervných prostriedkov: 63 % zamestnancov v obchode na Slovensku a 64 % v Rumunsku má úspory nepresahujúce príjem za tri mesiace, podobne ako zamestnanci v sektore služieb v Českej republike (65 %),“ hovorí Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Rezerva – áno, dovoliť si ju môžu predovšetkým bankári a ajťáci

V priemere 57 % oslovených Európanov vidí finančné zabezpečenie do budúcnosti ako jednu zo svojich priorít. „Na Slovensku na svoju budúcu finančnú istotu myslia predovšetkým zamestnanci z oblasti IT (72 %) a finančných služieb (71 %) a súčasne tieto dve skupiny si môžu najviac dovoliť riadiť sa dlhodobým plánom úspor na zaistenie tejto finančnej istoty. Práve úspory nás môžu v prípade straty zamestnania alebo choroby zachrániť pred zadlžením,“ spresňuje Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Späť