Obaszar wyszukiwania

Zprávy 

A A A Veľkosť fontu

Zdroj: KRUK Group...

Najviac si požičiavajú pracovníci z dopravy a uniformovaných služieb, ktorí zároveň najčastejšie utrácajú cez rozpočet.

27-11-2017

Odvetvia, v ktorých zamestnanci najčastejšie míňajú cez rozpočet (sektor dopravy a uniformovaných služieb), sú zároveň odvetviami, ktoré sú najviac naklonené riešiť situáciu pôžičkou. Ku svojmu rozpočtu veľmi zodpovedne pristupujú pedagogickí pracovníci, ktorí mávajú len veľmi malé oneskorenia pri splácaní svojich záväzkov. Zároveň je to skupina, ktorá sa zriedka rozhoduje pre úverové riešenia. Aj tieto poznatky vyplývajú z prieskumu spoločnosti KANTAR TNS pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Výsledky prieskumu prezentujeme pri príležitosti Dňa bez dlhov – edukatívneho podujatia, ktoré v tomto roku prebieha spolu v siedmich európskych krajinách. Na Slovensku sa Deň bez dlhov uskutoční v stredu 15. novembra 2017.

Požičať si, alebo ušetriť?

Výskumníci sa zajímali tiež o to, ako ľudia dokážu hospodáriť, či a ako si plánujú svoje výdavky a ako myslia na budúcnosť. Určite nebude prekvapením, že svoju finančný budúcnosť najčastejšie dlhodobo plánujú zamestnanci finančného sektora (75 %) a za nimi nasledujú pracovníci IT sektora (63 %). Väčšie plánované výdavky riešia s predstihom predovšetkým zamestnanci z oblasti obchodu: odložia si na ne peniaze bokom, len 16 % z nich rieši podobné situácie nejakým typom pôžičky. Podobne hospodária zamestnanci sektora služieb, financií a zdravotníctva – na väčšie výdavky si požičiava len 19 % z nich. Najväčšiu ochotu riešiť situáciu pôžičkou vyjadrili pracovníci z oblasti dopravy (31 %).

Pokiaľ vzniknú výdavky, ktoré narušia rovnováhu domáceho rozpočtu, túto situáciu riešia pracovníci rôznych odborov odlišným spôsobom. Pre pracovníkov sektora služieb a stavebníctva je najjednoduchším riešením ďalšia pôžička alebo pôžička od priateľov či príbuzných. Zamestnanci sektora financií, zdravotníctva, vzdelávania a obchodu obmedzia svoje budúce výdavky. Pracovníci z oblasti dopravy sa pokúsia odložiť splátky niektorých záväzkov.

Najčastejšie platia záväzky po splatnosti v doprave

Najmenej tretina príjmov slovenských domácností je určená na úhradu fixných výdavkov. Najviac sa na nich podieľajú náklady na bývanie. Významnú časť rozpočtu tvoria tiež poplatky za mobilné služby, internet a televíziu. Celých 41 % pracovníkov v stavebníctve sa pritom už stretlo s tým, že neboli schopní zaplatiť „zloženky“ v určenom termíne. Najmenší podiel respondentov (28 %) má túto skúsenosť medzi zamestnancami v oblasti vzdelávania. „Najčastejšími dôvodmi, ktoré vedú k oneskoreným platbám, patria – vo všetkých profesijných skupinách – strata zamestnania v rodine, nepredvídateľné výdavky a splátky úverov/dlhov,“ vysvetľuje Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Vybíjanie klina klinom je krajným riešením

Medzi respondentmi prieskumu prevažuje názor, že riešiť finančnú núdzu ďalšou pôžičkou či úverom je krajné riešenie. Napriek tomu takmer štvrtina respondentov v posledných 12 mesiacoch k tomuto riešeniu pristúpila. Išlo predovšetkým o zamestnancov sektora stavebníctva (24 %) a IT (24 %), pričom hodnota ich úverov tvorila priemerne približne 61 % mesačného rozpočtu u pracovníkov v stavebníctve a 70 % u zamestnancov v IT.

Priemerná hodnota úveru vo všetkých profesijných skupinách dosahuje 84 % mesačného rozpočtu domácnosti, pričom platí, že čím je nižšia príjmová hladina danej profesijnej skupiny, tým sú vyššie jej úvery.

Prieskum ukázal, že reálne problémy s priebežnou úhradou záväzkov majú ľudia zo všetkých profesijných skupín. V podobných situáciách odporúčame, aby dlžníci začali čo najskôr aktívne riešiť svoje dlhy, a to tak, že sa spoja s veriteľom a dohodnú sa na spôsobe, akým začnú znova splácať svoj dlh. Jedine tak je možné predísť oveľa vážnejším situáciám, ktoré už dlžníkom neponúkajú veľa priestoru na riešenie,“ uzatvára krátky pohľad na prieskum Markéta Kolářová. 

Späť