Obaszar wyszukiwania

Zprávy 

A A A Veľkosť fontu

Zdroj KRUK Group,...

Priemerný dlh vlani klesol na 845 eur, najzadlženejší sú obyvatelia Prešovského kraja

03-04-2017

Priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov sa medziročne výrazne znížila. Zatiaľ čo v roku 2015 činila priemerná výška dlhu 1 450 eur, vlani klesla o takmer 42 % na 845 eur. Údaje vychádzajú z pravidelných analýz spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Častejšie a viac si požičiavajú muži (53 % dlžníkov s priemerným dlhom 926 eur), zatiaľ čo podiel žien tvorí 47 % a ich priemerný dlh činí 765 eur.

Najviac dlžníkov (16,1 % z celej SR s priemerným dlho 919 eur) pochádza z Košického kraja, nasledujú kraje Nitriansky (15,9 % dlžníkov, priemerný dlh 888 eur) a Prešovský (13,9 % dlžníkov, priemerný dlh 920 eur), kde majú dlžníci súčasne aj najvyššie záväzky. Najmenšie čiastky si požičiavajú dlžníci z Bratislavského kraja, ktorí s priemerným záväzkom 829 eur tvoria iba 5,5 % slovenských dlžníkov.

„Oproti predchádzajúcemu roku sa priemerný záväzok slovenských dlžníkov veľmi razantne znížil, čo iste súvisí aj so stále sa zlepšujúcou ekonomickou situáciou na Slovensku a nízkou úrovňou nezamestnanosti. Najviac dlžníkov pochádza z Košického kraja, kde v súčasnej dobe dosahuje miera nezamestnanosti takmer 13 percent,“ uvádza Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

 Dlhy v produktívnom i postproduktívnom veku

Slovenskí muži i slovenské ženy majú najvyšší priemerný dlh (1 007 eur, resp. 830 eur) vo veku medzi 45 a 54 rokov. Zadlžení sú takisto ľudia v postproduktívnom veku 65 a viac rokov s priemerným dlhom 788 eur. Dlžníci v najvyššej vekovej kategórii opäť pochádzajú predovšetkým z Košického a Nitrianskeho kraja. 

„Zadlženosť ľudí vo veku nad 65 rokov je veľký problém, keďže z priemerného dôchodku vo výške okolo 426 eur sa dlhy splácajú veľmi ťažko. Z našich skúseností navyše vieme, že si ľudia v pokročilom veku veľmi často berú úvery namiesto svojich  rodinných príslušníkov, ktorí by z rôznych dôvodov úver nedostali a väčšinou ani nie sú schopní tieto záväzky sami splácať,“ dodáva Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Viac ako 11 % slovenských dlžníkov má viac ako jeden dlh. Pri splácaní dlhov sú trochu aktívnejšie ženy.

Späť