Obaszar wyszukiwania

Zprávy 

A A A Veľkosť fontu

Zdroj KRUK Group,...

Ženy sú viac zadlžené, ale splácajú zodpovednejšie

03-04-2017

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, urobila pri príležitosti Dňa bez dlhov prieskum, z ktorého vyplýva, že nejaký dlh má v SR šestina (16 %) žien, ale len 14 % mužov. Ženy tiež menej často plánujú svoje financie (príjmy a výdavky plánuje 23 % žien oproti 33 % mužov) a nedarí sa im pravidelne ušetriť časť peňazí. Na nečakané výdavky pravidelne odkladá financie 30 % žien a 37 % mužov. Zároveň sú však ženy zodpovednejšie a až 15 % z nich by požiadalo veriteľa o pozastavenie splátok v prípade nedostatku financií. Takúto situáciu by rovnako riešilo len 9 % mužov.

Slovenské ženy sa najviac zadlžujú vo veku 25 až 44 rokov a ich priemerný dlh je viac ako 760 eur. Muži v rovnakej vekovej kategórií majú priemerný dlh takmer 930 eur. Ženy splácajú svoje dlhy spravidla dlhší čas a vo veku nad 45 rokov sú zadlžené častejšie než muži. So splácaním dlhov majú oveľa menší problém muži. Podľa údajov Slovenského štatistického úradu majú ženy takmer o štvrtinu nižší príjem než muži, keďže vykonávajú horšie platené profesie. Zo štatistík Slovenského štatistického úradu tiež vyplýva, že ženy priemerne zarábajú 834 eur, zatiaľ čo muži 1 085 eur.

„Z hľadiska schopnosti splácať dlhy patria medzi najohrozenejšie skupiny žien predovšetkým matky samoživiteľky, seniorky a slobodné ženy. Ženy si tiež častejšie než muži požičiavajú pre niekoho iného, spravidla pre deti a členov širšej rodiny. Často sa zadlžujú aj po rozvode, aby mohli vyplatiť partnera zo spoločného bytu,“ uvádza Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Ženy kupujú aj to, čo nepotrebujú

Pri nakladaní s financiami má viac než pätina žien (22 %), ale len 17 % mužov sklon kupovať aj veci, ktoré nutne nepotrebujú, ale pripadajú im cenovo výhodné. Len o niečo viac než tretina žien (34 %) má jasný prehľad o svojich výdavkoch, zatiaľ čo u mužov ide o 42 % opýtaných. Ženy tiež horšie hodnotia svoju celkovú finančnú situáciu. Pred koncom mesiaca sa minú peniaze každej siedmej žene (15 %), ale len desatine mužov (10 %).

Ženy sa zodpovednejšie stavajú k situácii, v ktorej by pre výpadok príjmov mali problém so splácaním svojich záväzkov. Viac než 15 % žien, ale len 9 % mužov by v takejto situácii požiadalo svojho veriteľa o odklad splátok, kým si nenájdu nové zamestnanie.

„Ženy často nemajú takú možnosť sporiť peniaze a majú o niečo menší prehľad o svojich financiách než muži. Zároveň sú však zodpovednejšie pri splácaní svojich záväzkov a keď sa dostanú do finančných problémov, volia vhodnejšie spôsoby ich riešenia – sú predovšetkým komunikatívnejšie. Len 17 % z nich je ale ochotných znížiť výdavky v prípade, že by museli uhradiť svoje záväzky z nečakane znížených príjmov. Muži prijímajú aktívnejšie opatrenia pri riešení svojich finančných problémov – svoje úspory by na splácanie záväzkov použilo 28 % z nich. V prípade žien by na svoje úspory siahlo len 23 %,“ spresňuje Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Späť