Obaszar wyszukiwania

Zprávy 

A A A Veľkosť fontu

Zdroj KRUK Group,...

Polovica Slovákov má problém s nečakanými výdavkami

11-11-2016

Iba približne každý siedmy Slovák (15 %) je v natoľko dobrej finančnej situácii, že si môže dovoliť sporenie. Len o trochu viac než polovica (51 %) obyvateľov Slovenskej republiky má síce dostatok peňazí na bežné fungovanie, ale väčšie výdavky im spôsobujú problémy. Tieto i ďalšie zaujímavé fakty odhalil exkluzívny prieskum spoločnosti Millward Brown pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa špecializuje na správu dlhov finančných inštitúcii a zákazníkov z korporátov. Výsledky prieskumu budú odprezentované v rámci medzinárodného Dňa bez dlhov, ktorý sa bude konať 15. novembra 2016.

Úver spláca v súčasnej dobe viac než polovica (51%) Slovákov, pričom 14% obyvateľov SR má pohľadávky po splatnosti. Najčastejšie sa jedná o splatenie bankových pôžičiek, spotrebných úverov a nezaplatených účtov za mobilný telefón. Práve ľudia vo finančnej tiesni, ktorí nie sú schopní splácať svoje záväzky, sa môžu v dňoch 14. až 16. novembra v rámci Dňa bez dlhov, zadarmo poradiť s odborníkmi o tom, ako riešiť svoju zložitú finančnú situáciu.

Odborní poradcovia budú k dispozícii na deviatich kontaktných miestach po celom Slovensku – v komunitných centrách Človeka v ohrození, v zariadeniach neziskových organizácií: Depaul Slovensko a Domov sv. Jána z Boha ako aj na autobusových staniciach v Bratislave a v Košiciach. Informácie o Dni bez dlhov, spoločne s tipmi na riešenie ťaživej finančnej situácie, sú k dispozícii na stránke: http://www.nasedlhy.sk/ a poradenské služby sa dajú rovnako využiť na bezpłatnej telefonickej linke: 0800 333 700.

„Viac než tretina Slovákov niekedy v minulosti meškala s platením svojich záväzkov a každý siedmy Slovák by sa v prípade neschopnosti splácať dlhy vyhýbal kontaktu s veriteľom. V rámci Dňa bez dlhov preto ponúkame možnosť bezplatne prebrať situáciu s odborníkom a zostaviť jasný plán ako dlhy prestať prehlbovať a začať ich riešiť,“ hovorí Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Hlavné závery prieskumu

V rámci prieskumu pre spoločnosť KRUK bola oslovená reprezentatívna vzorka tisícky obyvateľov Slovenskej republiky. Závery ukazujú, že Slováci, i napriek deklarovanej vysokej finančnej gramotnosti, často nevedia ako problémy s dlhmi efektívne riešiť.

  • 51% obyvateľov SR spláca v súčasnej dobe úver. Častejšie sa jedná o zamestnaných ľudí (57%) a v strednom veku (35 až 44 rokov; 68%).
  • 57% Slovákov tvrdí, že má základnú úroveň znalostí v oblasti financií, všeobecne sa orientuje v ponukách bánk a ostatných finančných inštitúcií, nemá však znalosti o konkrétnych finančných produktoch.
  • 51% Slovákov hodnotí svoju finančnú situáciu ako „strednú“; majú dosť peňazí na bežné fungovanie, ale väčšie výdavky im spôsobujú problémy. Dvanástim percentám obyvateľov SR často dôjdu peniaze pred koncom mesiaca a nemajú dostatok financií ani na pokrytie svojich základných potrieb.
  • 36% obyvateľov SR priznáva, že v minulosti meškali s platbou a 14% Slovákov má pohľadávky po splatnosti.
  • 73% Slovákov uprednostňuje v prípade problémov so splácaním dohodu s veriteľom, 14% obyvateľov SR by sa však snažilo vyhnúť sa kontaktu s veriteľom či firmou, spravujúcou pohľadávky a 2% Slovákov by čakali na rozhodnutie súdu.

„Slováci sú relatívne dosť zadĺžení, ale zároveň vedia s dlhmi žiť a snažia sa naplniť svoje záväzky. Ak to nie je z ich  súčasného príjmu možné, použijú na splátky svoje úspory, snažia sa s veriteľmi dohodnúť, obmedzia svoje výdavky, a až následne vyhľadajú pomoc rodiny. Najčastejšie sa pritom na rodinu obracajú predovšetkým mladší dlžníci,“ doplňuje Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Späť