Obaszar wyszukiwania

Zprávy 

A A A Veľkosť fontu

Blíži sa Deň bez dlhov

07-11-2016

Každoročné vzdelávacie podujatie Deň bez dlhov toho roku prebehne na Slovensku 15. novembra. Na tohoročnom ročníku Dňa bez dlhov spolupracuje spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), zameriavajúca sa na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov, s neziskovými organizáciami Depaul Slovensko a Človek v ohrození, ktoré významne prispejú k tomu, aby sa poradenstvo v oblasti dlhov dostalo k ešte širšej skupine ľudí, ktorí ho potrebujú. Ľudia, ktorým hrozia problémy s dlhmi, sa môžu na deviatich kontaktných miestach (v komunitných centrách partnerských neziskových organizácií a na autobusovej stanici v Bratislave a Košiciach) zdarma poradiť s odborníkmi o tom, ak majú riešiť svoju náročnú finančnú situáciu. Odborní poradcovia budú na kontaktných miestach k dispozícii od 14. do 16. novembra. Všetky informácie, spoločne s tipmi na riešenie tiesnivej finančnej situácie, sú k dispozícii na stránkach www.nasedlhy.sk a poradenské služby možno využiť aj na bezplatnej telefónnej linke 0800 333 700.

Deň bez dlhov je medzinárodný projekt, ktorý začala organizovať spoločnosť KRUK už pred ôsmimi rokmi v Poľsku. Postupne sa rozšíril do ďalších krajín: Rumunska, Českej republiky a na Slovensko, a jeho konanie sa pripravuje aj v nových krajinách, v ktorých spoločnosť KRUK pôsobí, a to v Nemecku, Španielsku a Taliansku. V tomto roku prebehne na Slovensku už štvrtý ročník Dňa bez dlhov.

„Veľa ľudí sa hanbí za svoju finančnú situáciu a boja sa začať ju riešiť. Chceme im ukázať, že do dlhov sa môže dostať každý a že 15. november, kedy si oficiálne pripomíname Deň bez dlhov, je ideálnym dňom, v ktorom môže každý urobiť prvý krok. Ponúkame možnosť zdarma rozobrať situáciu s odborníkom a pripraviť riešenie, ako krok za krokom začať riešiť problémy s dlhmi,“ hovorí Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Zadlženie obyvateľov jednotlivých krajov Slovenskej republiky koreluje s mierou nezamestnanosti v danom regióne. Najvyššia nezamestnanosť (14,6 %) je v súčasnosti v Prešovskom kraji, kde priemerná výška dlhu dosahuje približne 4 070 eur a miera zadlženia sa pohybuje na úrovni 13 %. Nasleduje Banskobystrický kraj s 13,5 % mierou nezamestnanosti, priemerným dlhom 3 470 eur a 13,6 % zadlžením a Košický kraj s 13,3 % nezamestnanosťou, priemerným dlhom 3 850 eur a vôbec najvyššou (17,6 %) mierou zadlženia. Najnižší priemerný dlh majú ľudia v Bratislavskom kraji (3 400 eur), kde je nezamestnanosť len 5 % a zadlženie 5,5 %. Celková nezamestnanosť na Slovensku je 9,4 % a priemerný dlh dosahuje sumu 1 040 eur.

„Medzi návštevníkov našich infocentier patria napríklad matky v domácnosti, ktoré povedzme dlhy zatiaľ nemajú, ale uvedomujú si svoju zlú finančnú situáciu a prídu sa poradiť, ako dlhom predísť. Ďalší návštevníci naopak už riešia vysoké dlhy, exekúcie alebo insolvencie. Zisťujú, ako sa majú v danej situácii zachovať. Časté sú aj prípady ľudí, ktorí si požičali pre niekoho iného, napríklad deti alebo niekoho z rodiny, a chcú vedieť, ako postupovať, ak im dlžník dlhy nespláca,“ doplňuje Markéta Kolářová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Späť