Obaszar wyszukiwania

Všeobecné informácie 

A A A Veľkosť fontu

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK - medzinárodnej spoločnosti, založenej v roku 1998 a pôsobiaca v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Nemecku a na Slovensku.
 

Na to, kto je spoločnosť KRUK, sme sa opýtali Pauliny Sapkowskej, generálnej riaditeľky.

Čím sa spoločnosť KRUK zaoberá?
 
- Spoločnosť KRUK sa zaoberá správou a vymáhaním pohľadávok. KRUK prevezme dlhy od pôvodného veriteľa a stáva sa novým veriteľom. V rámci tejto činnosti však využíva svoje unikátne zmierne stratégie.
 
Čo to znamená?
 
- KRUK si svojich klientov (zadlžených osôb) váži. Vieme, že do dlhov sa môže dostať každý. Preto s každým naším klientom zaobchádzame s rešpektom a snažíme sa ho motivovať a pomáhať mu v riešení jeho ťažkej finančnej situácie.
 
Čo je najdôležitejšie na zmiernom prístupu?
 
- Tým najdôležitejším prvkom zmierlivého prístupu je splátkový kalendár, ktorý našim klientom ponúkame. Tento kalendár klientom umožňuje rozložiť dlh do splátok na dlhšiu dobu miesto zaplatení celej sumy naraz. Pri pravidelnom a včasnom splácania sú tak naši klienti chránení pred navyšovaním dlhu a riešenie dlhu súdnou cestou. Splátkový kalendár je najlepším krokom von z dlhov.
 
Ako vznikol splátkový kalendár?
 
- Našich klientov sme sa opýtali, ako by sme im mohli pomôcť so splácaním dlhov. Ich odpoveď nás prekvapila. Mnoho z nich chce svoje dlhy vyrovnať, ale nemá dostatok peňazí ich splatiť naraz. Preto sme našu cestu nastavili v ústrety našim klientom. Rozkladáme dlhy do splátok, ktoré sú prispôsobené ich aktuálnej finančnej situácii. Cesta z dlhov je pre nich tak ľahšia.