Obaszar wyszukiwania

Nie som klientom KRUKu 

A A A Veľkosť fontu

Nedostali ste z KRUKu list?

Pravdepodobne nie ste klientom spoločnosti KRUK a my Vám nemôžeme ponúknuť splátkový kalendár. Dlhovú situáciu je však vždy treba riešiť. Čím skôr začnete, tým skôr sa dlhov zbavíte. Odporúčame Vám postupovať podľa nasledujúcich krokov.

9 krokov ako sa dostať z dlhov

1. Buďte aktívny – dlhy sa samé od seba nevyriešia. Nereagovaním a odkladaním sa dlhy ešte znásobia.

2. Začnite dlhy splácať, nie navyšovať – vyrovnať dlhy ďalším dlhom nič nerieši. Situácia sa len odsunie a za pár mesiacov sa objaví opäť a možno bude horšia.

3. Urobte si zoznam dlhov – spojte sa so všetkými veriteľmi a zistite si aktuálny stav, komu dlhujete koľko a aké sú podmienky splácania. Nezabudnite na priateľov a známych, od ktorých ste si požičali.

4. Určite dlhom priority podľa dôležitosti – prednosť dajte dlhom, ktoré majú vysoké pokuty za oneskorené splátky a dlhom, ktoré súvisia so základnými životnými potrebami (nájom, energie, hypotéka).

5. Dohodnite si s veriteľmi splátkové kalendáre – ukážte im svoj pozitívny prístup k riešeniu dlhov a skúste sa s nimi dohodnúť na podmienkach splácania. Dohodnite si splátky v takej výške, aby pre Vás bolo reálne platiť ich každý mesiac. Pravidelným splácaním sa môžete vyhnúť súdnemu konaniu.

6. Udržujte pravidelný kontakt s veriteľmi – pokiaľ nebudete mať na splátku, prehovorte si o tom so svojím veriteľom. Tým, že sa s ním spojíte skôr, ako dôjde k oneskoreniu platby, získate dostatok času na riešenie situácie. V dnešnej dobe ponúka väčšina veriteľov možnosť odkladu alebo zníženia splátok.

7. Dôležitú podporu a pomoc nájdete u svojich najbližších - Cesta z dlhov je náročná a dlhá, preto je veľmi dôležitá psychická podpora Vašich najbližších. Nebojte sa im zdôveriť so svojou situáciou, spoločne nájdete viac riešení.

8. Pripravte si domáci rozpočet - starostlivo sledujte svoje príjmy a výdavky a plánujte si ich dopredu. Obmedzte výdavky na minimum znížením rôznych poplatkov (za telefón, internet, káblovú televíziu), obmedzením nepotrebných vecí (cigarety, alkohol). Spotrebný tovar kupujte po starostlivej úvahe a iba keď je naozaj potrebné.

9. Hľadajte možnosti pre zvýšenie príjmov - pokúste sa k svojej bežnej práci nájsť si po dobu riešenia dlhov ešte ďalšiu brigádu alebo výpomoc pre známych alebo kamarátov. Vyriešite svoje dlhy rýchlejšie.