Obaszar wyszukiwania

Nie som klientom KRUKu 

A A A Veľkosť fontu

Nedostali ste z KRUKu list?

Pravdepodobne nie ste klientom spoločnosti KRUK a my Vám nemôžeme ponúknuť splátkový kalendár. Dlhovú situáciu je však vždy treba riešiť. Čím skôr začnete, tým skôr sa dlhov zbavíte. Odporúčame Vám postupovať podľa nasledujúcich krokov.

10 krokov ako sa dostať z dlhov

1. Buďte aktívny – dlhy sa samé od seba nevyriešia. Nereagovaním a odkladaním sa dlhy ešte znásobia.

2. Začnite dlhy splácať, nie navyšovať – vyrovnať dlhy ďalším dlhom nič nerieši. Situácia sa len odsunie a za pár mesiacov sa objaví opäť a možno bude horšia.

3. Urobte si zoznam dlhov – spojte sa so všetkými veriteľmi a zistite si aktuálny stav, komu dlhujete koľko a aké sú podmienky splácania. Nezabudnite na priateľov a známych, od ktorých ste si požičali.

4. Určite dlhom priority podľa dôležitosti – prednosť dajte dlhom, ktoré majú vysoké pokuty za oneskorené splátky a dlhom, ktoré súvisia so základnými životnými potrebami (nájom, energie, hypotéka).

5. Dohodnite si s veriteľmi splátkové kalendáre – ukážte im svoj pozitívny prístup k riešeniu dlhov a skúste sa s nimi dohodnúť na podmienkach splácania. Dohodnite si splátky v takej výške, aby pre Vás bolo reálne platiť ich každý mesiac. Pravidelným splácaním sa môžete vyhnúť súdnemu konaniu.

6. Udržujte pravidelný kontakt s veriteľmi – pokiaľ nebudete mať na splátku, prehovorte si o tom so svojím veriteľom. Tým, že sa s ním spojíte skôr, ako dôjde k oneskoreniu platby, získate dostatok času na riešenie situácie. V dnešnej dobe ponúka väčšina veriteľov možnosť odkladu alebo zníženia splátok.

7. Dôležitú podporu a pomoc nájdete u svojich najbližších - Cesta z dlhov je náročná a dlhá, preto je veľmi dôležitá psychická podpora Vašich najbližších. Nebojte sa im zdôveriť so svojou situáciou, spoločne nájdete viac riešení.

8. Pripravte si domáci rozpočet - starostlivo sledujte svoje príjmy a výdavky a plánujte si ich dopredu. Obmedzte výdavky na minimum znížením rôznych poplatkov (za telefón, internet, káblovú televíziu), obmedzením nepotrebných vecí (cigarety, alkohol). Spotrebný tovar kupujte po starostlivej úvahe a iba keď je naozaj potrebné.

9. Hľadajte možnosti pre zvýšenie príjmov - pokúste sa k svojej bežnej práci nájsť si po dobu riešenia dlhov ešte ďalšiu brigádu alebo výpomoc pre známych alebo kamarátov. Vyriešite svoje dlhy rýchlejšie.

10. Hľadajte možnosti pre zvýšenie príjmov - pokúste sa k svojej bežnej práci nájsť si po dobu riešenia dlhov ešte ďalšiu brigádu alebo výpomoc pre známych alebo kamarátov. Vyriešite svoje dlhy rýchlejšie.