Obaszar wyszukiwania

Často kladené otázky 

A A A Veľkosť fontu

Môj známy má dlhy a nerieši ich, čo pre neho môžem urobiť? »
V liste, ktorý som dostal, bola ako vlastník pohľadávky uvedená spoločnosť SeCapital. Aký je rozdiel medzi spoločnosťou SeCapital a KRUK? Aké sú tam vzťahy? »
Ako je možné komunikovať s KRUKom a riešiť svoje dlhy? »
Prečo musím použiť číslo účtu vo formáte IBAN? »