Obaszar wyszukiwania

Mimosúdne vymáhanie 

A A A Veľkosť fontu

 

 

Účelom je vymôcť pre partnera celú splatnú čiastku v najkratšom možnom čase a pomocou najefektívnejších nástrojov na vymáhanie pohľadávok v rámci danej kategórie pohľadávok.

Mimosúdne vymáhanie je službou zloženou z rozsiahleho súboru činností a používaných nástrojov. V priebehu mimosúdneho vymáhania KRUK Česká a Slovenská republika pracuje s pohľadávkami v rôznej fáze porušenia záväzku a s rôznym statusom:

  • pred súdnym konaním
  • s nariadením k výkonu rozhodnutia
  • po neúspešnom výkone rozhodnutia súdnym vykonávateľom
  • v predchádzajúcom období spravované inou spoločnosťou na vymáhanie pohľadávok

Každé portfólio pohľadávok odovzdané na vymáhanie je predmetom analýzy, na základe ktorej sú vybrané vhodné nástroje vymáhania a stanovený optimálny vymáhací proces, s ohľadom na nasledovné:

  • typ produktu odovzdaného na vymáhanie (napr. pôžička, bankový účet, faktúra)
  • profil klienta
  • štádium porušenia povinností
  • stav prípadu (napr. pred súdnym konaním, po neúspešnom výkone rozhodnutia súdnym vykonávateľom)
  • dlžnú čiastku pohľadávky
  • požiadavky partnera

Poplatky, ktoré si KRUK Česká a Slovenská republika účtuje, závisia iba na efektivite vymáhacích opatrení a na hodnote vymohnutých čiastok. KRUK Česká a Slovenská republika neúčtuje vopred žiadne poplatky za prijatie pohľadávky k vymáhaniu. Pre každú skupinu klientov je pripravený zvláštny okruh vymáhacích činností. Ku každému okruhu je určený počet telefonických hovorov, rovnako ako počet listov k zaslaniu a počet návštev prevedených procovníkmi pre vymáhanie v teréne.

Naviac, keď začíname poskytovať služby pre nového partnera, spoločne vyjednáme podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu a frekvencie výmeny informácií (vrátane najnovších informácií o platbách od dlžníkov, reportingu, zaistenia bezpečnosti zverených dát, rovnako ako rozsahu vymáhacích aktivít, ktoré majú byť vykonané).