Obaszar wyszukiwania

Právna spoločnosť RAVEN 

A A A Veľkosť fontu

Právna spoločnosť RAVEN sa vyznačuje komplexným riadením súdnych procesov a výkonov týkajúcich sa vymáhania pohľadávok.

Spoločnosť pracuje s finančnými inštitúciami a sekuritizačnými fondmi. Poskytuje konzultačné služby, rovnako ako vymáhacie služby pomocou právnych opatrení u dlžných portfólií.

Ďalšie informácie nájdete na webových  stránkach: www.kancelariaraven.pl