Obaszar wyszukiwania

KRUK Romania 

A A A Veľkosť fontu

KRUK Romania bol založený na začiatku roku 2007 ako spoločnosť poskytujúca svojim klientom služby vymáhania pohľadávok. KRUK Romania sa špecializuje na komplexné spravovanie veľkých pohľadávkových portfólií. Presadzuje nároky ako finančných inštitúcií, tak veľkých korporátnych klientov. KRUK Romania spravuje pohľadávky bánk, sprostredkovateľov úverov, poisťovní, leasingových spoločností, operátorov pevných i mobilných telefónnych liniek, operátorov káblových TV, poskytovateľov digitálnej platformy, poskytovateľov verejných služieb a spoločností z oblasti FMCG.

KRUK Romania je rumunskou právnickou osobou organizovanou a registrovanou v súlade so zákonom č.31/1990.

Spoločnosť je registrovaná ako spoločnosť uchovávajúca osobné údaje - pod č. 5180 v súlade so zákonom č.677/2001.

Čo sa týka štruktúry spoločnosti, je celá vo vlastníctve KRUK SA (vedúci hráč na poľskom trhu), inštitúcie hrajúcej významnú úlohu na zahraničnom trhu finančných služieb a dôveryhodného a osvedčeného partnera bánk, ďalších finančných organizácií a najväčších FMCG spoločností.