Obaszar wyszukiwania

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

A A A Veľkosť fontu

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (Agentúra poskytujúca informácie o bezdlžnosti) predstavuje systém výmeny informácií súvisiacich s úvermi.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej disponuje databázou dlžníkov a platcov s dobrou finančnou bonitou, a to ako z oblasti fyzických osôb, tak aj spoločností.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránkach: http://www.erif.pl/