Obaszar wyszukiwania

KRUK Group 

A A A Veľkosť fontu

KRUK Polsko, Rumunsko, Česká a Slovenská republika, Německo, Itálie, Španělsko

- Poskytuje komplexné služby v oblasti prevencie a vymáhania pohľadávok. Okrem toho vykonáva odkup pohľadávok.

SeCapital S.à r.l. Lucembursko

- Investície do portfólií pohľadávok alebo do aktív súvisiacich s pohľadávkami.

InvestCapital Malta LTD

- Investície do kapitálových aktív, vrátane akcií členov kapitálovej skupiny.

RAVEN Krupa&Stańko sk Law Office Polsko

- Poskytuje komplexné služby v oblasti prevencie a vymáhania pohľadávok. okrem toho vykonáva odkup pohľadávok. Zaoberá sa komplexnými súdnymi konaniami a inkasovaním pohľadávok. Poskytuje poradenské služby v oblasti due diligence a predajných transakcií a zároveň sa zaoberá správou klientskych a komerčných portfólií pohľadávok.

ERIF Economic Information Office S.A.

- Zaznamenáva a zverejňuje dáta o dlžníkoch, ale tiež o platcoch, ktorí včas uhradili svoje záväzky

ERIF Business Solutions Sp. z o.o. Polsko

- Poskytuje finančné a agentúrne služby a ponúka služby podporujúce malé a stredné podniky. Pracuje pod názvom VERIF.

KRUK Investment Funds Society S.A. Polsko

- Spoločnosť sa zaoberá riadením investičných fondov, ako je napr. fond PROKURA.

PROKURA NS FIZ Polsko

- Neštandardizovaný uzavretý investičný fond – platforma používaná k nákupu portfólií pohľadávok.

RoCapital IFN S.A. Rumunsko

Správa sekuritizovaných pohľadávok nakúpených fondom PROKURA.

Novum Finance sp. z o.o.

Spoločnosť Novum Finance sa špecializuje na poskytovanie hotovostných pôžičiek pre akýkoľvek účel.