Obaszar wyszukiwania

Informácie o cookies 

A A A Veľkosť fontu
  1. Internetová stránka cz.kruk.eu používa súbory cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré cz.kruk.eu (rovnako ako mnoho ďalších serverov) ukladá pomocou webového prehliadača do jednotlivých počítačov. Súbory cookies zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uchovávania na koncovom zariadení a unikátne číslo.
  2. Súbory cookies sú využívané na účely:
  • prispôsobenia obsahu internetových stránok preferenciám užívateľa a k užívateľskej optimalizácii internetových stránok; najmä tieto súbory umožňujú identifikovať zariadenie užívateľa a správne zobraziť internetovú stránku podľa individuálnych potrieb užívateľa
  • vytvárania štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť, akým spôsobom používatelia používajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšenie ich štruktúry a obsahu,
  • udržania zobrazenia internetovej stránky užívateľom (po zalogovaní), vďaka čomu používateľ nemusí zadávať login a heslo znovu na aplikáciách na cz.kruk.eu.
  1. Internetové stránky cz.kruk.eu využívajú dvoch typov súborov cookies: "dočasné" (session cookies) a "trvalé" (persistent cookies). "Dočasné" cookies sú dočasné súbory, ktoré sa nachádzajú v koncovom zariadení užívateľa do doby vylogovania, opustenia internetovej stránky alebo ukončenia programu (internetového prehliadača). "Trvalé" sú súbory cookies, ktoré sa nachádzajú v koncovom zariadení užívateľa po dobu určenú v parametroch súborov alebo do doby ich odstránenia užívateľom.
  2. Programy slúžiace na prehliadanie internetových stránok (internetové prehliadače) pripúšťajú v mnohých prípadoch uchovávanie súborov cookies v koncovom zariadení užívateľa. Užívatelia môžu kedykoľvek zmeniť svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookies. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä takým spôsobom, aby bolo blokované automatické fungovanie súborov cookies v nastavení internetového prehliadača alebo aby bol užívateľ informovaný o každom jednotlivom uložení na zariadení užívateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania so súbormi cookies sú k dispozícii v nastaveniach internetového prehliadača.
  3. Prevádzkovateľ internetovej stránky cz.kruk.eu informuje, že obmedzenie využívania súborov cookies môže mať negatívny dopad na niektoré funkcionality prístupné na internetovej stránke.
  4. Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení užívateľa môžu byť využívané tiež zadávateľovi reklamy spolupracujúcimi s prevádzkovateľom a partnermi prevádzkovateľa.
  5. Viac informácií na tému súborov cookies nájdete na adrese v sekcii "Pomoc" internetového prehliadača.